Wiceprezesem PEC Tychy został syn polityka z PiS. Sprawę poruszył Poseł Michał Gramatyka

Syn śląskiego posła PiS, 35-letni Nikodem Matusiak, zostaje na stanowisku wiceprezesa ciepłowni w Tychach. Rekomendowała go kontrolowana przez Skarb Państwa spółka Tauron Ciepło.

PEC Tychy

Na kongresie Prawa i Sprawiedliwości w sobotę 3 lipca 2021r. Jarosław Kaczyński skrytykował występujący w partii nepotyzm. Podczas kongresu delegaci przyjęli uchwałę sanacyjną. Dokument jasno wskazuje, że "współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo oraz rodzice" posłów, oraz senatorów Prawa i Sprawiedliwości nie mogą zasiadać w radach nadzorczych, ani być zatrudniani w spółkach Skarbu Państwa. Wyjątkiem od tej reguły jest podjęcie pracy "ze względu na kompetencje, doświadczenie zawodowe i jednocześnie doszło do nadzwyczajnej sytuacji życiowej".

Kariera obecnego wiceprezesa PEC Tychy, Nikodema Matusiaka jak podaje portal wp.pl "jest wielokrotnie przywoływana w mediach w kontekście zatrudniana bliskich polityków PiS na posadach w spółkach kontrolowanych przez skarb państwa. Syn posła był kierownikiem działu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a później prokurentem spółki JSW Ochrona. W 2020 roku został prezesem spółki Inova, będącej częścią KGHM. W maju 2021 roku objął stanowisko wiceprezesa w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Tychy. Na stanowisko rekomendowała go spółka Tauron Ciepło."

Odpowiedź spółki Tauron

Spółka Tauron Ciepło odpowiedziała na pytania dotyczące „uchwały sanacyjnej” w następujący sposób:

"Pan Nikodem Matusiak był rekomendowany na stanowisko wiceprezesa PEC Tychy zgodnie z obowiązującymi w Grupie Tauron regulacjami korporacyjnymi. W oparciu o postanowienia umowy spółki - członków zarządu PEC Tychy powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki" - napisała Wirtualnej Polsce Małgorzata Kuś, rzeczniczka prasowa Tauron Ciepło.

„Absolwent AWF, pasjonat siatkówki, menedżer sportu i turystyki”

Do sprawy odniósł się poseł z Tychów, Michał Gramatyka. Na posiedzeniu Sejmu 8 lipca 2021 r. zwrócił uwagę, że syn jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości został wiceprezesem spółki Tauron Ciepło mającej siedzibę w Tychach. Zapytał także czy trwonienie publicznych pieniędzy zahamuje, albo opóźni realizację programu budowy stu obwodnic.

„Wprawdzie głównym celem mojego wystąpienia jest pozyskanie informacji dotyczącej perspektywy realizacji obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca w województwie śląskim ale przy tej okazji chciałbym zwrócić Państwa uwagę na odległą o 40 kilometrów od tej obwodnicy elektrociepłownie Tychy – jeden z kluczowych aktywów państwowej spółki Tauron Ciepło. Tam kilka dni temu prezesem został syn jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości. Absolwent AWF, pasjonat siatkówki, menedżer sportu i turystyki. Jest to jedna z najszybszych i błyskotliwych karier w zarządach skarbu państwa w województwie śląskim. Panie ministrze, czy nie sądzi Pan, że trwonienie publicznych pieniędzy na wynagrodzenia dla takich nominatów PiS może w konsekwencji zahamować, albo opóźnić realizację tego „fantastycznego” programu budowy stu obwodnic?” - mówił z mównicy poseł Michał Gramatyka