„Nowa Huta i nowe miasto Tychy – podobieństwa i różnice” to hasło objazdowej wycieczki, do której zachęca tyskie muzeum

Muzeum Miejskie w Tychach poleca architektoniczną nowohucko-tyską wycieczkę objazdową „Nowa Huta i nowe miasto Tychy – podobieństwa i różnice“ organizowaną przez Muzeum Nowej Huty, będącym oddziałem Muzeum Krakowa. Jak podkreślają w muzeum, to nietypowy pomysł na spędzenie soboty i wędrówkę śladami architektury i urbanistyki doby socrealizmu i modernizmu.

Fot. Muzeum Miejskie/ Grzegorz Krzysztofik
Tychy, osiedle A, rzeźba przodownicy pracy – murarki

Nowa Huta i nowe miasto Tychy zostały zaprojektowane wkrótce po ustanowieniu doktryny socrealistycznej i w założeniach traktowane były jako miasta modelowe. Wspólny jest im mit założycielski, powiązany z doktryną stalinowską o nowym człowieku i dominującej roli klasy robotniczej oraz oparty na zakwestionowaniu pierwotnego dziedzictwa kulturowego. Nowa Huta i nowe miasto Tychy były także zasilane przez falę migracji powojennej z lat 50. XX wieku, co znalazło odzwierciedlenie w strukturze społecznej, świecie wartości i kształtowaniu się tożsamości mieszkańców – przypominają w tyskim muzeum.

Jak wyjaśniają w muzeum, pomiędzy wizją projektową a realizacją z biegiem czasu narastały różnice. Socrealizm został zastąpiony późnym modernizmem. Nie bez znaczenia były też przemiany gospodarcze, które wpływały na tempo i formę realizacji. A nowe bodźce prowadziły do zmian społecznych. W dalszej konsekwencji komplikuje to porównanie obu ośrodków, ale jednocześnie prowadzi do rozszerzenia płaszczyzny porównawczej o nowe wątki, między innymi na poziomie mikrohistorycznym.

Podczas wycieczki porównane zostaną najważniejsze realizacje – zarówno nowohuckie, jak i tyskie czasu socrealizmu i modernizmu. Będą to przykłady architektury świeckiej i sakralnej. Wiadomo, że w Nowej Hucie będą to dawne kino Światowid, dawne Centrum Administracyjne Huty im. Lenina, założenie placu Centralnego, Teatr Ludowy i kościół Arka Pana. Natomiast w Tychach na tasie zwiedzania znajda się osiedla A i B, rzeźby plenerowe, kościół pw. Świętego Ducha, Jezioro Paprocańskie.

Kraków na początek

Zaplanowana na sobotę, 17 września (w godzinach 10-20), objazdowa wycieczka rozpocznie się w Krakowie. Zbiórka – Muzeum Nowej Huty (oddział Muzeum Krakowa), os. Centrum E 1, Kraków. Zwiedzanie poprowadzą dr Maria Wąchała-Skindzier (historyczka, muzeolożka, muzealniczka, p. o. kierowniczki Działu Edukacji Muzeum Fotografii w Krakowie) i dr Patryk Oczko (kierownik Działu Urbanistyki, Architektury i Sztuk Wizualnych Muzeum Miejskiego w Tychach, adiunkt w Instytut Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) – autorzy projektu badawczego „Nowa Huta i nowe miasto Tychy. Analiza porównawcza”.

Dodajmy, że podczas zwiedzania zaplanowano przerwę obiadowo-kawową w Tychach (posiłek nie jest jednak wliczony w cenę biletu). Koszty wycieczki to 40 złotych. Zapisy: kasa Muzeum Nowej Huty (oddziału Muzeum Krakowa), Centrum E 1, Kraków, telefon 12 446 78 21. Bilety można zarezerwować również tutaj.