Nowe biletomaty na tyskich stacjach kolejowych

Dwa nowe biletomaty kolei śląskich pojawiły się na tyskich stacjach kolejowych.

Nowe biletomaty stanęły na przystanku Tychy Aleja Bielska i Tychy Lodowisko. Umożliwiają zakup biletów przed rozpoczęciem podróży.

Bilety można również kupić w pociągu, jednak należy wtedy mieć na uwadze, że personel pokładowy sprzedając bilet oprócz należności za przejazd pobiera opłatę za wydanie biletu w pociągu.

Opłaty za wydanie biletu w pociągu nie pobiera się od osób:

 1. rozpoczynających przejazd na stacjach, gdzie nie ma kasy lub w czasie kiedy kasa jest nieczynna,
 2. które nie nabyły biletu z powodu braku drobnych pieniędzy w kasie lub usterki elektronicznej kasy biletowej i posiadają wydane przez tę kasę „Poświadczenie
  o zgłoszeniu braku ważnego biletu na przejazd”,
 3. posiadających bilet jednorazowy innego przewoźnika ze stemplem lub adnotacją „Dalej” albo „Zmiana przewoźnika” wystawiony w pociągu, gdy rozkładowy czas na przesiadkę nie przekracza 30 minut,
 4. zgłaszających personelowi pokładowemu lub osobie upoważnionej do kontroli
  w pociągu przejazd poza stację przeznaczenia nie później niż przed stacją przeznaczenia, wskazaną na posiadanym bilecie,
 5. żądających wydania biletu z ulgą 100%,
 6. z ważnym biletem zgłaszających zmianę umowy przewozu w zakresie: uprawnień podróżnego do ulgi, zmiany stacji przeznaczenia, zmiany drogi przewozu,
 7. z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej (w tym opiekunów/przewodników tych osób) – pod warunkiem okazania personelowi pokładowemu podczas zakupu biletu, dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność. Z obowiązku tego zwolnione są osoby
  z widoczną niesprawnością fizyczną (stałą lub czasową),
 8. które ukończyły 70 lat – pod warunkiem okazania dokumentu stwierdzającego wiek,
 9. niewidomych, podróżujących bez przewodnika lub niewidomych wraz z przewodnikiem lub z psem przewodnikiem,
 10. poruszających się na wózku inwalidzkim, odbywających przejazd z lub bez osoby towarzyszącej,
 11. podróżujących z rowerem.