Nowe oferty Kolei Śląskich od 1 września. Sprawdź, co się zmieni!

Nowa taryfa pozaszczytowa ze zniżką 20%, możliwość zabrania w weekendy oraz święta drugiej osoby za dopłatą złotówki, rozszerzone bilety rodzinne, nawet 25% ulgi dla grup czy dobowe i miesięczne bilety uprawniające do korzystania z pociągów Kolei Śląskich oraz komunikacji ZTM to tylko niektóre z nowych atrakcyjnych ofert.

Suganth hs Y Srqc Z8 Ds unsplash

Wprowadzanie rozwiązań mających na celu uproszczenie taryfy przewozowej rozpoczęło się już w maju bieżącego roku. Pierwsza faza zmian weszła w życie w dniu 10 maja 2021 roku, druga wchodzi już 1 września 2021 roku, zaś cały proces powinien zakończyć się w 2022 roku.

Kręgosłup komunikacyjny regionu

- Jesteśmy kręgosłupem komunikacyjnym regionu. Obsługując 16 linii oraz uruchomiając blisko 400 pociągów każdego dnia dajemy pasażerom możliwość dotarcia w szybki, bezpieczny, komfortowy i przystępny cenowo sposób do najbardziej odległych zakątków województwa śląskiego. Doskonale rozwinięta siatka połączeń z jednej strony stanowi ogromny potencjał, z którego na co dzień mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Śląska, a z drugiej jest również wielowymiarowym wyzwaniem dla ekspertów spółki, którzy stale monitorują liczbę pasażerów i zainteresowanie poszczególnymi trasami oraz tworzą analizy, w oparciu o które wprowadzamy nowe oferty i aktywności promocyjne – mówi Patryk Świrski, Prezes Zarządu Kolei Śląskich

Koleje Śląskie na wzór europejskich trendów, jako pierwszy polski przewoźnik regionalny od 1 września 2021 roku wprowadzają możliwość korzystania z innowacyjnej taryfy pozaszczytowej ze zniżką do 20%.

Atrakcyjne oferty dla podróżnych

 • „Poza szczytem”
  Możliwość podróżowania ze zniżką do 15% w jedną lub 20 % w obie strony poza godzinami szczytu przewozowego, w dni robocze od 9:00 do 14:00 i od 18;00 do 5:00 oraz w soboty, niedziele i święta.
 • „Mała grupa poza szczytem”
  Oferta skierowana dla grup od dwóch do pięciu osób, nie posiadających uprawnień do ulg, odbywających podróż razem. Osoby te mogą nabyć bilet ze zniżką 25%.
 • „Superbilet 24 Strefa M”
  Bilet 24-godzinny imienny, umożlwiający podróżowanie pociągami Kolei Śląskich na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Honorowany na wszystkich liniach autobusowych, tramwajowych oraz trolejbusowych komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM. Bilet można nabyć według taryfy normalnej w cenie 15 zł a także z ulgą 50% w cenie 7,50 zł.
 • „Superbilet”
  Bilet miesięczny imienny można nabyć wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi. Jest to bilet strefowy uprawniający do podróży w ramach wybranej strefy w ramach wybranej strefy pociągami Kolei Śląskiej oraz komunikacji zbiorowej ZTM:
  1. Strefa K (Katowice) – uprawniających do przejazdów wyłącznie na obszarze miasta (gminy) Katowice (od/do stacji/przystanków kolejowych zawierających w nazwie Katowice, w cenie 119 zł,
  2. Strefa A – uprawniających do przejazdów na odcinku ograniczonym stacjami Knurów/Gliwice – Strefa K (Katowice), w cenie 179 zł,
  3. Strefa B – uprawniających do przejazdów na odcinku ograniczonym stacjami Tarnowskie Góry – Strefa K (Katowice), w cenie 179 zł,
  4. Strefa C – uprawniających do przejazdów na odcinku ograniczonym stacjami Dąbrowa Górnicza Sikorka – Strefa K (Katowice), w cenie 179 zł,
  5. Strefa D – uprawniających do przejazdów na odcinku ograniczonym stacjami Nowy Bieruń – Strefa K (Katowice), w cenie 179 zł,
  6. Strefa E – uprawniających do przejazdów na odcinku ograniczonym stacjami Tychy Lodowisko/Łaziska Górne Brada/Kobiór/ Łaziska Średnie – Strefa K (Katowice), w cenie 179 zł.
  7. Strefa M (cała GZM) – uprawniających do przejazdów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) ograniczonej stacjami: Gliwice, Knurów, Tarnowskie Góry, Dąbrowa Górnicza Sikorka, Nowy Bieruń, Kobiór, Łaziska Górne Brada, Łaziska Średnie, Tychy Lodowisko, w cenie 229 zł.
 • „EuroSilesia 24”
  Oferta przeznaczona dla osób podróżujących na terenie województwa śląskiego w pociągach Kolei Śląskich oraz w komunikacji zbiorowej ZTM. Bilet imienny, ważny 24 godziny, do którego w soboty, niedziele i święta można dokupić bilet „EuroSilesia Duo” za 1 zł dla jednej dodatkowej osoby wspólnie odbywającej przejazd. Bilet jest dodatkowo honorowany we wszystkich pociągach na terenie Województwa Morawsko-Śląskiego w Czechach (tylko w klasie 2 pociągów przewoźnika České Dráhy) i kosztuje 42 zł.
 • „EuroWeekend”
  Oferta obowiązuje wyłącznie w soboty, niedziele i święta na następujących odcinkach
  • Chałupki – Racibórz – Rybnik
  • Chałupki – Wodzisław Śląski – Rybnik
  • Cieszyn – Zebrzydowice – Czechowice-Dziedzice
  • Cieszyn – Goleszów – Czechowice-Dziedzice
  • Cieszyn – Goleszów – Wisła Głębce

  Bilet ważny 1 dzień (do północy) uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w terminie jego ważności. Bilet jest dodatkowo honorowany we wszystkich pociągach na terenie Województwa Morawsko-Śląskiego w Czechach (tylko w klasie 2 pociągów przewoźnika České Dráhy) a jego cena wynosi 18 zł.

Koleje Śląskie zmieniają warunki taryfowe ofert:

 • „Tam i z powrotem taniej”
  Oferta jest skierowana dla podróżnych nie posiadających uprawnień do ulgi zamierzających skorzystać z przejazdu w obie strony tą samą drogą do ulgi 5%.
 • „Senior 60+”
  Oferta przeznaczona dla osób, które ukończyły 60 lat i nie posiadają dodatkowych uprawnień do ulgi. Podróżni ci będą mogli nabyć bilety jednorazowe i miesięczne z ulgą 20%, a dodatkowo poza godzinami szczytu przewozowego – z ulgą 30%. Bilety te honorowane są dodatkowo na odcinkach granicznych Chałupki – Bohumin, Cieszyn – Český Těšín.
 • „Rodzina”
  Oferta uprawnia do przejazdu od 2 do 9 osób, w tym co najmniej jednego dziecka do ukończenia 16 roku życia oraz maksymalnie 4 osób dorosłych z ulgą 30%.
 • „Superpakiet miesięczny KŚ+ZTM”
  Zmiana nazwy oferty z „Bilet Śląski miesięczny”.
 • „Trzynastka”
  Zmiana nazwy oferty z „13”.
 • „Taryfa Krakowska”
  Oferta rozszerzona o przejazdy od/do stacji Oświęcim i Zawiercie.
 • „Taryfa Pomarańczowa”
  Zmiana cen biletów:
  – jednorazowych według taryfy normalnej – 5,50 zł,
  – miesięcznych według taryfy normalnej – 139 zł.
 • „Silesia 24”
  Bilet sieciowy imienny 24-godzinny ważny na obszarze województwa śląskiego (a także do stacji: Trzebinia, Sucha Beskidzka, Bohumin i Český Těšín) oraz honorowany w komunikacji zbiorowej ZTM bez ograniczeń, z ceną 38 zł, z możliwością zakupu w soboty, niedziele i święta dla drugiej osoby wspólnie odbywającej przejazd biletu „Silesia Duo” za 1 zł.
 • „Bilety liniowe” (dodaliśmy dodatkowe relacje):
  • L30 Imielin – Katowice;
  • L43 Katowice Szopienice Płd. – Tychy Lodowisko;
  • L55 Bielsko-Biała – Rybnik;
  • L68 Gliwice – Knurów;
  • L69 Gliwice – Rybnik;
  • L72 Gliwice – Żory;
  • L75 Rybnik – Pszczyna;
  • L77 Żory – Pszczyna.

Koleje Śląskie wycofują oferty:

 • „SilesiaWeekend”, zastąpiony ofertą „Poza szczytem”;
 • „Z powrotem taniej”, zastąpiony ofertą „Tam i z powrotem taniej”;
 • „Bilet Rodzinny”, zastąpiony ofertą „Rodzina”;
 • „Śląski Bilet Miesięczny”, zastąpiony ofertą „Superpakiet miesięczny KŚ+ZTM”;
 • „Bilet Katowicki”, zastąpiony ofertą „Superbilet”;
 • „10 godzin po sieci”, zastąpiony ofertami „Poza szczytem”, „Silesia 24” i „Silesia Duo”;
 • „EKO BILET” i „METROBILET 6h P/T/A”, zastąpione ofertami „Superbilet 24 Strefa M” i „Silesia 24”.