Nowe ogródki przy restauracjach. Będą dostępne od 15 maja

Już 15 maja ponownie usiądziemy w lokalach. Na razie, tylko na świeżym powietrzu. Rząd umożliwił restauratorom wznowienie działalności na miejscu, ale tylko na otwartej przestrzeni. Wielu przedsiębiorców, wzorem za Wielką Brytanią, rozpoczęło więc budowę ogródków przed swoimi restauracjami.

Ogródek
- W tym roku także chcemy pomóc restauratorom, którzy zostali dotknięci negatywnymi skutkami pandemii i umożliwić im powiększenie ogródków gastronomicznych w lokalach wynajmowanych od gminnych jednostek na terenie miasta. Dzięki temu będzie można obsłużyć większą liczbę klientów, spełniając przy tym wszelkie normy narzucone przez służby sanitarne – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

Aby skorzystać z możliwości, należy zwrócić się z wnioskiem do administratora, z którym posiada się zawartą umowę (chodzi o MZIUM, MZBM, MOSIR lub Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Tychy). Każdy z wniosków rozpatrywany będzie indywidualnie. Dużym udogodnieniem jest także fakt, że miasto nie zamierza wprowadzić nowych stawek za zajęcie terenu miejskiego pod ogródki restauracyjne lub kawiarniane. Będą one naliczane zgodnie z dotychczasowymi opłatami, ale w ramach przyjętego pakietu wsparcia dla przedsiębiorców, możliwe będą ulgi.

Tyscy samorządowcy zwalniają również od opłaty koncesyjnej. Podczas czwartkowej sesji, rada miasta przedłużyła styczniowe postanowienie. Przyjęta uchwała zakłada zwolnienie gastronomów z opłaty za koncesję alkoholową w okresie od maja do końca sierpnia 2021 roku. Przedsiębiorcy, którzy uiścili już opłatę otrzymają zwrot środków (w wysokości drugiej raty czyli 1/3 opłaty).

Urząd miasta oszacował, że wprowadzona ulga uszczupli budżet miasta na ok. 120 tys. złotych. Z ulgi może skorzystać ponad 130 tyskich przedsiębiorców. W okresie od 1 stycznia - 30 kwietnia 2021 roku, ze zwolnienia z opłaty za koncesję alkoholową skorzystało 135 właścicieli lokali gastronomicznych.

Początkowo na chwilę, ograniczona do dziś branża gastronomiczna jest jedną z najbardziej poszkodowanych przez pandemię. Wiele lokali, niestety przegrało walkę z COVID-19 i na zawsze zniknęło z kulinarnych map miasta...


czytaj więcej:

Pomoc Ukrainie

Bieruń wspiera miasto partnerskie

Podsumowanie Tychy

Nasze podsumowanie 2021 roku. Tym żyli tyszanie!

Remont nawierzchni zatoki autobusowej

Utrudnienia dla pasażerów w Tychach

Brak realizacji kursów w Tychach

Brak realizacji kursów przez PKM Tychy

62 672772

Tyscy pierwszoklasiści odwiedzili WORD w Tychach

Imggcsi0691 CA6 C6 C048 F497929807 CD73 F96 C7 B0563 E6 Ampid7maxwidth1858maxheight977

Prace w mieście utrudniają życie mieszkańcom

UM Tychy

Spisowa sobota w Urzędzie Miasta Tychy