Nowe zasady teleporady

Zmiany w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Czujesz, że teleporada nie wystarczy? Lekarz nie może odmówić przyjęcia na tradycyjną wizytę. Jednak jak w każdym przypadku - są oczywiście wyjątki.

Teleporada

Nowe prawa i obowiązki

Jeżeli pacjent nie wyraża zgody na spotkanie z lekarzem online czy przez telefon - ma do tego pełne prawo. Również w przypadku pogorszenia stanu zdrowia przy chorobie przewlekłej, podejrzenia choroby nowotworowej czy konsultacji medycznej z dzieckiem poniżej 6 roku życia - na wizytę do lekarza można,a nawet - jak przed pandemią - powinno udać się osobiście. Lekarze są zobowiązani do przyjmowania pacjentów na tradycyjne wizyty. Zmiany mają pomóc w lepszej diagnostyce i opiece medycznej, której stabilne funkcjonowanie pokrzyżowała pandemia.

Szybsza i bezpieczniejsza opcja

Oczywiście należy pamiętać o ciągłym wzroście liczby potwierdzanych przypadków koronawirusa. Teleporada w dalszym ciągu dotyczyć będzie pacjentów, u których podejrzewa się zakażenie COVID-19. Także w przypadku uzyskania nowej recepty, potrzeby wystawienia L4, czy konsultacji, która nie wymaga kontaktu osobistego - wszystko załatwiane będzie drogą telefoniczną. Wszystko po to, by uniknąć kolejek i narażania się.

Telefon do zgłaszania nieprawidłowości

Uruchomiono specjalną linię telefoniczną, pod którą dzwonić należy w przypadku odmowy przyjęcia bezpośrednio w placówce przez lekarza POZ. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać pod numerem 800 190 590.

Obowiązkiem POZ jest udostępnienie pacjentom podstawowej informacji dotyczących teleporad. Powinna ona zawierać listę świadczeń, system w którym udzielane są porady, sposób ustalania terminów i drogę komunikacji między placówką a pacjentem. Jeśli pacjent nie jest dostępny w umówionym terminie - POZ musi udowodnić 3-krotną próbę połączenia się z daną osobą. Zgodnie z założeniami NFZ teleporada powinna być udzielana w jednym z dwóch zaproponowanych terminów. Powinna odbyć się nie później niż dzień po zgłoszeniu potrzeby jej odbycia. Późniejszy termin można uzyskać na prośbę osoby zamawiającej teleporadę.