Nowy projekt dla osób niepełnosprawnych pomoże im wrócić do pracy. Sprawdź

Nowe formy wsparcia dla nieaktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych. Projekt pod nazwą "Bez przeszkód" ma pomóc mieszkańcom Tychów w powrocie na rynek pracy.

Ehhhhhhhhhh

Chętni do udziału w projekcie będą mieli okazję do udziału w bezpłatnych warsztatach psychologicznych i szkoleniach zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. To także okazja do przygotowania zawodowego w pracach biurowych lub na stanowisku technika.

- Projekt wyróżnia wyjątkowa oferta wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących. Uczestnicy uzyskają pomoc w ćwiczeniu umiejętności dnia codziennego, trening mobilności oraz opiekę tyflopedagoga i psychologa – mówi Bartłomiej Szymczyk, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Tychach, prowadzonego przez fundację Internationaler Bund Polska.

Zajęcia będą realizowane w Centrum Integracji Społecznej w Tychach. W zależności od potrzeb - indywidualnie lub w kameralnych grupach. Powstanie także specjalny Klub Integracji Społecznej zrzeszający osoby niepełnosprawne.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z tyskim CIS. Numer telefonu: 32 219 10 10.

fot Pixabay