Nowy wzór dowodów osobistych. Będą zawierały m. in. odcisk palca

Od 2 sierpnia 2021 r. będą wydawane nowe wzory dowodu osobistego, zawierające m.in. odcisk palca. To nie jedyne wprowadzane zmiany. Zmienią się terminy ważności wydawanych dowodów w zależności od wieku osoby ubiegającej się o dokument, a elektroniczna możliwość złożenia wniosku będzie możliwa tylko dla małoletnich do 12 roku życia.

Document

Dowody osobiste będą wydawane według nowego wzoru. Warstwa elektroniczna dowodu dla osoby powyżej 12 roku życia, będzie zawierała także cechę biometryczną, czyli odciski palców, a warstwa graficzna dodatkowo także odwzorowanie własnoręcznego podpisu posiadacza dowodu. Odciski palców oraz podpis będą pobierane w siedzibie urzędu gminy podczas złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Od 2 sierpnia nie każdy będzie miał możliwość elektronicznego złożenia wniosku.

- Będzie to możliwe tylko dla małoletnich do 12 roku życia. Osoby powyżej 12 roku życia nie będą mogły tego zrobić. Konieczna będzie wizyta w Urzędzie (stanowisko nr 8 w BOK na parterze Urzędu Miasta w Tychach). Co więcej, wnioski elektroniczne o wydanie dowodu wg dotychczasowego wzoru będzie można złożyć najpóźniej do 26 lipca 2021 roku – mówi Anita Zdebel, naczelnik Wydziału Dowodów Osobistych w Urzędzie Miasta Tychy.

Od tego dnia przez tydzień, do 2 sierpnia – w ogóle nie będzie możliwości składania wniosków o wydanie dowodu osobistego elektronicznie. Ustawodawca w tym czasie będzie przygotowywał się do uruchomienia nowego systemu. Nowością jest pojawienie się „mobilnej stacji urzędnika".

- W przypadku osób obłożnie chorych i niepełnosprawnych, które nie mogą dotrzeć do Urzędu, zostanie wdrożone nowe rozwiązanie – mobilna stacja urzędnika. Przedstawiciel Urzędu uda się do miejsca pobytu obywatela i wszystkie formalności związane z dowodem osobistym zostaną załatwione bez wychodzenia z domu – dodaje Anita Zdebel.

Zmienią się także terminy ważności nowych dowodów w zależności od wieku posiadacza tego dokumentu:

  • dowody wydawane osobom do 12 roku życia będą ważne 5 lat,
  • wydane osobom powyżej 12 roku życia przez 10 lat.

W przypadku chwilowego braku możliwości pobrania odcisków palców, dowód będzie wydawany na okres 12 miesięcy. Co istotne, dotychczasowe dowody osobiste zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności ich wymiany na nowe dokumenty.