Obchody 30-lecia samorządności miasta Lędziny

W niedzielę 13 czerwca 2021 odbyły się oficjalne obchody 30-lecia samorządności miasta Lędziny. Inauguracją obchodów była uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej z udziałem orkiestry dętej KWK „Ziemowit” i chórem Akord. Po mszy w sali kinowo-widowiskowej przy Urzędzie Miasta Lędziny odbyło się uroczyste spotkanie zaproszonych gości.

30 lecie Lędzin

Gratulacje z okazji 30 urodzin samorządnego miasta złożył minister Michał Wójcik, który poza gratulacjami, przypomniał historię Lędzin zapisaną na długo przed uzyskaniem samorządności. Wszelkiej pomyślności życzył też mieszkańcom radny Sejmiku Województwa Śląskiego Piotr Czarnynoga oraz Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Bernard Bednorz, który docenił trud pracy burmistrz Krystyny Wróbel. Życzenia pomyślności władze Lędzin odebrały także od przedstawicieli gmin powiatu. Przedstawicielami miast ościennych byli:

  • wiceprezydent miasta Tychy Igor Śmietański oraz
  • wiceprezydent Mysłowic Wojciech Chmiel,

którzy także złożyli życzenia na ręce gospodarzy – burmistrz Krystyny Wróbel i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lędziny Edwarda Urbańczyka.

Przewodniczącego rady miasta trzeciej kadencji, nieżyjącego już Józefa Biolika, reprezentowała jego żona Ingrid Biolik, znana w mieście jako działaczka społeczna.

Muzyczne widowisko

Ucztą duchową był koncert zagrany przez

  • orkiestrę Waldemara Malickiego&Filharmonię oraz
  • zespół Silesia Bend, którą prowadził Joachim Krzyk dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

Miłym akcentem spotkania było nagrodzenie panów Edmunda Bryjoka i Stanisława Brzeskota. pomysłodawców i organizatorów urządzonej z okazji 30-lecia miasta pasieki edukacyjnej „Pod Strzyżówką”. Uroczystość uświetnił wspaniały tort urodzinowy. Pierwsze kawałki ukroili burmistrz Krystyna Wróbel z wiceprzewodniczącm Edwardem Urbańczykiem, oddając pozostałą część ceremonii podziału tortu w ręce Danuty Karkoszki, prowadzącej Klub Aktywności Seniora przy MOK-u.