Obchody na terenie Zameczku Myśliwskiego w Promnicach. Zakończyła się pierwsza część renowacji

Na terenie Zameczku Myśliwskiego w Promnicach 10 czerwca 2022 r. odbyły się uroczyste obchody 25-lecia istnienia Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, przy okazji oficjalnie zakończono pierwszą część renowacji obiektu. Zobacz na zdjęciach, jak po renowacji wygląda Zameczek.

Podczas obchodów 25-lecia OIPH w Tychach symbolicznie zakończono renowację obiektu przecinając wstęgę. Łącznie w latach 2019-2021 na renowację Zameczku Myśliwskiego w Promnicach, leżącego na terenie Kobióra wydano 9,5 mln złotych.

Do końca kadencji samorządu ma zostać wydane drugie tyle pieniędzy na realizację innych prac konserwatorskich.

Budynek dawnego zameczku myśliwskiego, położony nad Jeziorem Paprocańskim w Kobiórze, wzniesiony w 1861 r., odbudowany po pożarze w 1868 r. według projektu Oliviera Pavelta, dla księcia pszczyńskiego Hansa Heinricha XI von Hochberga - został wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 13.04.1963 r.

Zakres robót objął:

  • naprawę więźby dachowej wzmocnienie, uzupełnienie ubytków
  • wprowadzenie ochrony antyogniowej
  • zabezpieczenie przeciwko insektom i grzybom

Jak informuje WUOZ w Katowicach, w ramach renowacji założono nowe obróbki blacharskie oraz poddano pracom konserwatorskim elementy dekoracyjne.

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie zapowiedział, że zameczek w Promnicach będzie pełnił funkcje edukacyjne.