Oceń tyskich urzędników. Magistrat uruchomił internetową ankietę

W trosce o wysoki poziom obsługi mieszkańców, tyski magistrat uruchomił internetową ankietę. W formularzu można podzielić się swoją opinią na temat działalności urzędu.

UM Tychy
Tychy

Ankieta pozwoli dostosować usługi urzędu do potrzeb mieszkańców. Formularz przygotowano w ramach prac rozwojowych Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) realizowanych przez Związek Miast Polskich w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (Projekt POWER 2.18)

Jednym z zadań SMUP jest ewidencja nakładów pracy na realizację usług oraz wyznaczenie kosztu całkowitego usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządów terytorialnych w celu uzupełnienia informacji zawartych w aktualnie funkcjonującym Systemie Monitorowania usług Publicznych. Badanie jakości obsługi prowadzone jest w ścisłej współpracy z Wydziałem Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Wypełnij ankietę

Szczegółowe informacje o SMUP można uzyskać na oficjalnej stronie projektu https://smup.gov.pl.

Ankieta jest anonimowa i można ją wypełnić na stronie umtychy.pl.