Odbędą się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego Osiedla C

Urząd Miasta Tychy rozpoczyna konsultacje społeczne poświęcone Osiedlu C. Konsultacje posłużą do przygotowania wytycznych do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Widok na osiedle C w Tychach

Obszar opracowania obejmuje śródmiejskie osiedle mieszkaniowe pn . „Osiedle C”, które powstało w okresie realizacji Nowego Miasta Tychy. Plan miejscowy pozwoli na wprowadzenie odpowiednich regulacji i zasad, a przez to ochronę tego zespołu urbanistycznego.

- Nasze działania rozpoczniemy od diagnozy problemów na osiedlu, jego silnych stron oraz potrzeb mieszkańców. Zwrócimy się do mieszkańców za pośrednictwem ankiety – papierowej i internetowej, a także porozmawiamy w punktach konsultacyjnych, które pojawią się na Placu Czarnieckiego i Marii Curie-Skłodowskiej. Naszą wiedzę o osiedlu poszerzymy podczas spaceru badawczego prowadzonego przez panią Annę Syskę – Miejską Konserwator Zabytków w Tychach – mówi Michał Lorbiecki z wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Tychy.

7 czerwca rozpoczną się badania ankietowe. Link do ankiety pojawi się tego dnia na www.razemtychy.pl.

Ankietę papierową będzie można pobrać m.in.

  • MZBM Tychy – ROM III przy ul. Cyganerii 43
  • Filia Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czystej 27
  • Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49.

Wypełnioną ankietę, będzie można zwrócić w:

  • MZBM Tychy – ROM III przy ul. Cyganerii 43
  • Fillia Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czystej 27
  • Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49
  • elektronicznie (przesyłając skan lub zdjęcie) na adres mailowy: urbanistyka@umtychy.pl

24 czerwca w godz. 11.00 -17.00 (czwartek ) na Placu Czarnieckiego będzie działał punkt konsultacyjny. Taki sam punkt pojawi się 1 lipca o godz. 11.00-17.00 (czwartek ) na Placu Marii Curie-Skłodowskiej. W lipcu zaplanowano spacer badawczy.

- Chcemy jeszcze bardziej niż to wynika z regulaminu zaangażować mieszkańców w proces kształtowania przestrzeni i ich najbliższego otoczenia. Zachęcić do dyskusji nie tylko między urzędnikami, a mieszkańcami, ale także, by mieszkańcy tej części miasta wspólnie mogli wypracować najlepsze dla nich rozwiązania. Zachęcam mieszkańców os. C do udziału w konsultacjach – mówi Igor Śmietański – z-ca prezydenta ds. gospodarki przestrzennej.

Urzędnicy w sierpniu przeanalizują zebrane dane, by we wrześniu podsumować wypracowane rozwiązania i pomysły podczas punktów konsultacyjnych i warsztatów online.

Konsultacje zakończy raport zawierający wytyczne do planu miejscowego.

- Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem po planowaniu przestrzennym, który wyjaśni, o co w takim planie chodzi – dodaje Igor Śmietański.

Koordynatorem konsultacji jest pan Michał Lorbiecki z Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy (e-mail: urbanistyka@umtychy.pl, tel. 32 776 3701/3768).

Prace prowadzone są pod okiem ekspertów z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju oraz Fundacji Stocznia w ramach projektu Przestrzeń dla Partycypacji.