Odpowiedź prezydenta Tychów na poselską interwencję w sprawie wycinki drzew w mieście

Prezydent Tychów Andrzej Dziuba odpowiedział na interwencję poselską posłanki Małgorzaty Tracz w sprawie wycinki drzew przy placówkach edukacyjnych w Tychach. - Przedstawiona przez Panią pobieżnie i wybiórczo sprawa, nie ukazuje zgodnego ze stanem faktycznym przebiegu zdarzeń - odpowiada prezydent miasta.

Unsplash.com
Jon moore 2 My Z Ds USM4 unsplash

Pod koniec października 2021 roku posłanka Małgorzata Tracz złożyła interwencję poselską do prezydenta Tychów w sprawie wycinki drzew przy placówkach edukacyjnych w mieście. Parlamentarzystka wskazywała na nieodpowiednio przeprowadzony przegląd dendrologiczny.

– Dotychczasowe wycinki zostały przeprowadzone na podstawie nieodpowiednio przeprowadzonego przeglądu. Niezależni eksperci związani z Fundacją Polska Szkoła Dendrologiczna i Stowarzyszeniem Ekologicznym Eko-Unia potwierdzili, że część drzew przeznaczonych do wycinki jest zdrowa i nie ma konieczności ich usuwania. W ich opinii czytamy: „Na podstawie inwentaryzacji ze szkół moim zdaniem wiele drzew zostało bezpodstawnie uznane za zagrażające i wskazane do usunięcia. W tekście nie ma uzasadnień dla wycinki. To co widzę na drzewach nie wskazuje, że wycinka jest rozwiązaniem zasadnym. Wiele cech jest niepoprawnie ocenionych. (...) Rozwiązanie – trzeba na nowo ocenić wszystkie drzewa przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami” – informuje posłanka Małgorzata Tracz.

Interwencja została skierowana na prośbę mieszkańców Tychów, jej pełną treść można znaleźć w artykule: Posłanka interweniuje w sprawie wycinki drzew przy placówkach edukacyjnych w Tychach.

Odpowiedź prezydenta Tychów

Do zarzucanych zaniedbań ze strony miasta Tychy w sprawie oceny drzew, które zostały poddane wycince odniósł się prezydent Andrzej Dziuba. - Nadrzędnym celem przeprowadzanych inwentaryzacji była poprawa bezpieczeństwa w otoczeniu placówek oświatowych - tłumaczy prezydent Tychów. W interwencji posłanka zarzuca miastu zatrudnienie niewykwalifikowanego dendrologa, który wykonywał kontrole drzew. W odpowiedzi prezydent przytoczył wykształcenie oraz doświadczenie dendrologa.

Z odpowiedzi prezydenta Andrzeja Dziuby wynika, że to marszałek województwa śląskiego na wniosek prezydenta miasta wydaje zezwolenie na wycinkę zakwalifikowanych drzew i że właśnie na nim spoczywa odpowiedzialność za wydane decyzje.

- Nie możemy zgodzić się z twierdzeniem dotyczącym braku rzetelności czy też wadliwości przeprowadzonych inwentaryzacji. W sprawie tej doszło do dwuetapowej weryfikacji stanu drzewostanu - mówi prezydent Tychów. Pierwsza kontrola została wykonana przez TZUK i przeprowadzona przez dendrologa. Kolejnym etapem była kontrola drzew przez inspektorów Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Prezydent zaznacza, że ciężko mu odnieść się do przytaczanych przez posłankę interwencji innych podmiotów, bo nie wpłynęły one do urzędu miasta.

Włamanie na teren placówek oświatowych?

Uwagę prezydenta zwrócił też fakt w jaki sposób podmioty, które raz jeszcze zbadały drzewa dostały się na teren tyskich placówek oświatowych. - Wejście na teren tych placówek bez uprzedniej zgody stanowi naruszenie przepisów kodeksu cywilnego, jak również ustawy o gospodarce nieruchomościami - ostrzega prezydent.

Ostatecznie jednak oprócz stwierdzenia możliwości wtargnięcia na teren placówek, prezydent nie planuje żadnych kroków mających na celu wyjaśnienie tego wykroczenia. Finalnie Andrzej Dziuba poinformował, że Urząd Miasta Tychy jest przekonany o rzetelnej pracy podmiotów, które zostały zaangażowane w realizację wycinki drzew.

- Mając świadomość jak istotną rolę w ekosystemie odgrywają drzewa postanowiono wykonać szczegółową inwentaryzację, by wycięte zostały tylko drzewa, których usunięcie [..] było absolutnie konieczne. Zatrudniono do tego profesjonalistę z niezbędnymi uprawnieniami, dopełniono wszelkich formalności [..] - odpowiada na koniec prezydent Andrzej Dziuba.