Ogólnodostępny defibrylator AED w holu budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach

Sprzęt ratujący życie znalazł się na holu tyskiej komendy. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED ma służyć zarówno mieszkańcom, petentom jak i policjantom i pracownikom jednostki. Dostęp do urządzenia jest łatwy i dostępny przez całą dobę.

W wielu przypadkach nagłego zatrzymania akcji serca możliwe jest przywrócenie prawidłowej akcji poprzez wczesną defibrylację. Obsługa AED nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Urządzenie komunikatami głosowymi samo instruuje osobę udzielającą pierwszej pomocy.

Urządzenie zostało umieszczone w holu w Komendzie Miejskiej Policji w Tychach w pobliżu pomieszczenia służby dyżurnej. To tutaj policjanci pełnią służbę przez całą dobę, dlatego w przypadku, gdy na terenie jednostki Policji lub w jej pobliżu dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia, AED będzie łatwo dostępne.

Wyposażając wszystkie komendy miejskie i powiatowe garnizonu śląskiego w urządzenia AED, śląscy policjanci realizują rekomendacje w zakresie Programu Powszechnego Dostępu do Defibrylacji (Public Access Defibrillation Program). Są to działania mające na celu zwiększenie dostępności AED w miejscach publicznych. Takie rozmieszczenie urządzeń wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w komendach, ale również pracowników cywilnych i policjantów pełniących w nich służbę. Im większa ilość defibrylatorów w przestrzeni publicznej, tym mniej dramatycznych akcji ratunkowych zakończonych niepowodzeniem.

Zakup AED to wynik inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Śląskiego oraz współpracy Wydziału Zaopatrzenia i Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Środki na zakup urządzeń zostały pozyskane z Funduszu Prewencyjnego PZU.