Podczas remontu chodnika przy ul. Cyganerii doszło do zniszczenia korzeni drzew

Podczas prac remontowych chodnika na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do ul. Ciasnej doszło do uszkodzenia korzeni drzew znajdujących się obok. Sprawą zajmują się dendrolodzy.

Na jednej z tyskich grup na Facebooku mieszkanka Tychów poinformowała o zniszczeniu korzeni drzew podczas przebudowy chodnika. Sprawa jest o tyle bulwersująca, że miasto Tychy w 2019 roku opublikowało System Zarządzania Terenami Zieleni w którym znajdują się wytyczne dotyczące zabezpieczania drzew na placu budowy.

W wytycznych znajdują się takie zapisy jak:

Podczas prowadzenia robót budowlanych odpowiednio zabezpieczamy drzewa, żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych korzeni, pnia i korony oraz uduszenia, uszkodzeń termicznych lub zatrucia korzeni [..]. Każde z tych rozwiązań musi znaleźć się w projekcie wykonawczym dotyczącym zagospodarowania terenu.

Tablica informująca pracownikow


W Systemie Zarządzania Terenami Zieleni w mieście znajdziemy także odpowiedź na pytanie w jaki sposób firmy wyznaczone do wykonywania prac w mieście zabezpieczają korzenie.

Żeby w pełni zabezpieczyć system korzeniowy drzew wyznaczamy obszary ochronne zapobiegający przede wszystkim zagęszczeniu gleby. Wyznaczoną strefę zabezpieczamy w przestrzeni za pomocą ogrodzenia o wysokości minimum 1,8 m.

W przypadku realizacji projektów zagospodarowania terenu szerokość strefy określamy poprzez przemnożenie pierścienicy przez odpowiedni współczynnik:

  • w przypadku drzewa dojrzałego - 3,2,
  • w przypadku drzewa młodego - 4,8.

Oszacowane wartości mogą ulec zmianom, zarówno powiększeniu, jaki i zmniejszeniu, w zależności od faktycznego zasięgu systemu korzeniowego. Wszystkie prace prowadzimy ze szczególną ostrożnością.

Teren w strefie ochrony korzeni, po którym muszą poruszać się pojazdy i maszyny pokrywamy biodegradowalną geowłókniną oraz alternatywnie warstwą kory.

Zapytaliśmy o komentarz w sprawie MZUiM Tychy

Mając na uwadze ochronę drzew rosnących przy ulicy Cyganerii, zwróciliśmy się o opinie do dwóch dendrologów i aktualnie czekamy na ich stanowiska. Zostaną ono wzięte pod uwagę przy dalszej kontynuacji prac. – Informuje rzecznik MZUiM Tychy Agnieszka Kijas

Temat jest trudny, a sytuacja niestandardowa mi.in. ze względu na ukształtowanie terenu. Na niektórych fragmentach ul. Cyganerii korzenie rozsadzają istniejący chodnik, co stwarza realne zagrożenie dla pieszych. Zgodnie z prawem zarządca drogi, musi w takich sytuacjach reagować, ponieważ na nim spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. Stąd też zapadła decyzja o przebudowie chodnika na odcinku od ul. Grota-Rowckiego do ul. Ciasnej. Zapewniam, że projektanci starają się wypracować kompromis między wymogami bezpieczeństwa ruchu a potrzebą zachowania drzew, ale nie zawsze to się udaję. Sprawa jest w toku. – Dodała rzecznik MZUiM Tychy Agnieszka Kijas

Uszkodzenie korzeni drzew może skutkować w przyszłości obumarciem drzew, a także przewróceniem. Drzewa z osłabionymi korzeniami mogą stanowić niebezpieczeństwo dla pieszych oraz aut poruszających się drogą przy której rosną.

Za remonty chodników w naszym mieście w tym roku odpowiada firma EKO-Ogród. Na ten cel w budżecie miasta zarezerwowano 2,5 mln zł.

Sprostowanie

Rzecznik MZUiM Tychy Agnieszka Kijas:

"Opisywana przez dziennikarza sytuacja, zestawiona wraz z wyrwanym z kontekstu opisem z tzw. strategii zieleni wprowadza w błąd. Z uwagi na złożoność zagadnienia nie jest możliwe zastosowanie rozwiązań opisanych w „Systemie zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy”. Problem, który pojawił się przy realizacji chodnika przy ul. Cyganerii nie jest opisany w ww. opracowaniu. Dokument ten nie przewiduje modelu zachowań w podobnej sytuacji, co tylko potwierdza, że spotykamy się z sytuacją nietypową."