Podwyżka dla prezydenta Tychów i wyższe diety dla tyskich radnych. Nowa uchwała przegłosowana

Tyscy radni podczas sesji przegłosowali podwyżki dla prezydenta oraz wyższe diety dla radnych. Ustalona została też dieta dla przewodniczących zarządów osiedli. Wszystko w ramach ustawy przygotowanej przez PiS.

Tychy

1 listopada 2021 roku w życie weszła ustawa dotycząca zmiany ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzona ustawa zmienia m. in. zakres wysokości wynagrodzenia pracowników samorządowych z wyboru oraz diety radnych.

Górny ustawowy pułap wynagrodzenia brutto dla Andrzeja Dziuby wzrósł z 12 525,94 złotych do 20 041,50 złotych. Ustawodawca ustalił granicę minimalną procentowo, zarobki nie mogą być niższe niż 80 procent maksymalnego wynagrodzenia da poszczególnych stanowisk.

Wynagrodzenie prezydenta w wysokości określonej projektem uchwały przygotowano zgodnie z tabelą stawek wynagrodzeń dla prezydentów miast do 300 tysięcy mieszkańców. Nowe wynagrodzenia mają być wypłacane od minionego sierpnia, czyli sierpnia 2021 roku.

Wyższe wynagrodzenie dla prezydenta Tychów

Tychy są miastem na prawach powiatu do 300 tysięcy mieszkańców, więc maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla prezydenta miasta wynosi 10 770 złotych. Miesięczne wynagrodzenie brutto dla prezydenta Tychów, ustalone przez Radę Miasta Tychy oprócz podstawy, czyli 10 770 złotych, będzie zawierać dodatek funkcyjny w wysokości 100 procent maksymalnego dodatku funkcyjnego określonego w ustawie – 3450 złotych. Oraz dodatku specjalnego w wysokości 30 procent łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 4266 złotych.

Do tej pory prezydent Tychów zarabiał: 10.940,00 zł

Po zmianach łącznie z dodatkiem za wieloletnią pracę, będzie zarabiał: 20.640,00 zł

Nowe diety dla tyskich radnych

Radni podczas sesji przegłosowali także podwyżki dla siebie. Zgodnie z nową ustawą, wysokość diet w ciągu miesiąca nie może przekroczyć 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Obecna kwota bazowa to 1 789,42 złotych. Po zmianach przepisów maksymalna dieta radnego wzrasta z 2 684,13 złotych do 4 294,60 złotych.

Dotychczas:

 • dla Przewodniczącego Rady Miasta - 150% podstawy – 2 684,13 zł
 • dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta - 130% podstawy – 2 326,24 zł
 • dla Przewodniczącego Komisji Rady - 130% podstawy, 2 326,24 zł
 • dla Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rady - 120% podstawy, 2 147,30 zł
 • dla Sekretarza Komisji Rewizyjnej - 120% podstawy, 2 147,30 zł
 • dla Radnych niesprawujących funkcji - 115% podstawy. 2 057,83 zł

Rada Miasta Tychy ustaliła wysokość diet miesięcznych, dzieląc stawki w zależności od pełnionej funkcji.

 • Przewodniczący Rady Miasta – podwyżka 100% - 4 294,60 złotych
 • Wiceprzewodniczący Rady Miasta – podwyżka 90% - 3865,14 złotych
 • Przewodniczący komisji Rady – podwyżka 90% - 3865,14 złotych
 • Zastępca przewodniczącego komisji Rady – podwyżka 85% - 3650,41 złotych
 • Sekretarz komisji rewizyjnej – podwyżka 85% - 3650,41 złotych
 • Radny niesprawujący funkcji – podwyżka 80% - 3435,68 złotych

W przypadku łączenia funkcji, radnemu przysługuje tylko jedna wyższa dieta. Przewodniczącym zarządów osiedli przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości 387 zł. Oprócz diety, radny dostaje zwrot kosztów podróży służbowych, według odrębnych przepisów.

Polski Ład i podwyżki dla samorządów

Portal NowinyTyskie.pl zapytał się rzeczniczki Urzędu Miasta Tychy jak podwyżki wyglądają w momencie zapowiadanego Polskiego Ładu, który uderzy ma uderzyć w budżety samorządów?

Zmiany wynagrodzeń prezydenta i radnych to wynik wprowadzonej przez Sejm ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Podwyżki zostały przyjęte na mocy ustawy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę w październiku tego roku - Mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Tychy Ewa Grudniok. Wprowadziła ona zmiany w systemie wynagradzania prezydenta RP, byłych prezydentów RP, a także zasad ustalania maksymalnej wysokości diet lub wynagrodzeń w samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli. Wcześniej - w sierpniu - prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie, wprowadzające podwyżki m.in. dla premiera, posłów, senatorów, marszałków Sejmu i Senatu i innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie, do podsekretarzy stanu (wiceministrów) włącznie. W 2018 roku bez pytania obniżono samorządowcom wynagrodzenia, teraz wprowadzono podwyżki. Dodam, że wynagrodzenie Andrzeja Dziuby - prezydenta Miasta Tychy w pierwszym roku jego urzędowania (dokładnie 6.07.2000 roku) wynosiło 10.604,50 zł, a po dwudziestu latach wynosiło 10 940,00 zł. Z danych ZUS wynika, że w 2000 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 1923,81 zł, a w 2021: 5167,47 zł. Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło analogicznie z 700,00 zł w 2000 roku do 2 600 zł w roku 2020 - dodaje rzeczniczka tyskiego urzędu.

Obniżka dla samorządowców, która została wprowadzona w 2018 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, miała udowodnić, że „do polityki nie idzie się dla pieniędzy”.

Radni komentują

- Jeżeli są takie możliwości, przy rosnących cenach oraz inflacji i nie wpływa to na budżet gminy, to dlaczego nie? W sytuacji, kiedy podwyżek dla samorządowców nie było od dawna, to zmiana wynagrodzeń ma sens. Wszędzie obserwujemy rosnące ceny, w wielu firmach wprowadzane są podwyżki, a diety radnych zawsze były na tym samym poziomie. Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań to myślę, że wszyscy powinni mieć podwyżki – uważa radny Michał Kasperczyk.

– Polski Ład? Przede wszystkim uderzy w drobnych przedsiębiorców, którzy mają znaczący wpływ na budżet miasta. Jako samorządowcy nie mamy na to większego wpływu – dodaje Kasperczyk.

Wśród dwojga radnych głosujących przeciw podwyżkom był Marek Gołosz.

Dla mnie sprawa jest oczywista, głosowałem przeciwko podwyżkom. Uważam, że powinna być podwyżka inflacyjna, minimalnie można podwyższyć dietę, ale nie zgadzam się na duże podwyżki. Jestem przeciwko, bo tylko radni decydują o podwyżkach dla siebie, kiedy mieszkańcy nie mają na to żadnego wpływu. Pomagałem pracownikom TLT dostać podwyżki i wywalczyli minimalne. skoro nie mogli sobie zafundować wyższych, dlaczego miałbym sobie sam bardzo podwyższać moje wynagrodzenie? Z moralnego punktu widzenia, jest to dla mnie nie do przejścia. Gdyby o tym decydowali mieszkańcy, to jeszcze mógłbym zrozumieć – radny Marek Gołosz.

Portal NowinyTyskie.pl spytał o komentarz w sprawie podwyżek tyskich radnych. Przewodnicząca tyskiej rady miasta Barbara Konieczna odmówiła nam komentarza.

Wyniki głosowania

 • Za: Karolina Chemicz-Pałys, Wojciech Czarnota, Edyta Danielczyk, Lidia Gajdas, Grzegorz Gwóźdź, Jarosław Hajduk, Michał Kasperczyk, Grzegorz Kołodziejczyk, Barbara Konieczna, Patrycja Kosowska-Pawłowicz, Krzysztof Król, Anna Krzystyniak, Andrzej Kściuczyk, Ali Nurbagandow, Aleksandra Pabian, Urszula Paździorek-Pawlik, Anita Skapczyk, Sławomir Sobociński, Józef Twardzik, Sławomir Wróbel, Aleksandra Wysocka-Siembiga, Rafał Żelazny.
 • Przeciw: Marek Gołosz, Iwona Oleksiak.
 • Nieobecny: Dariusz Wencepel.