Podwyżki dla służb mundurowych. Podpisano porozumienie

W piątek 24 września podpisano porozumienie pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a związkami zawodowymi służb mundurowych. Osiągnęliśmy porozumienie, które w sposób istotny polepszy ich sytuację finansową – powiedział minister Mariusz Kamiński.

Fot. gov.pl
Podwyżki dla służb

Minister Mariusz Kamiński przyznał, że negocjacje były czasami trudne, ale doprowadziły do porozumienia.

To jest służba związana z ryzykiem osobistym. Funkcjonariusze przysięgają, że będą działali na rzecz bezpieczeństwa, w imię obrony obywateli, z narażeniem własnego zdrowia i życia. Ta służba musi być godziwie wynagradzana - powiedział minister Mariusz Kamiński

Ponad 10 miliardów złotych dla służb

Przez najbliższe 4 lata ponad 10 miliardów złotych zostanie zainwestowane w bezpieczeństwo Polaków, bezpieczeństwo państwa polskiego i w rozwój naszych formacji - powiedział minister Mariusz Kamiński

W przyszłym tygodniu ma zostać przedstawiona perspektywa na najbliższe lata rozwoju poszczególnych formacji.

Szczegóły porozumienia przedstawił wiceminister Maciej Wąsik:

  • Podwyżka uposażeń dla funkcjonariuszy od 1 stycznia 2022 roku w kwocie 677 złotych brutto, czyli 500 złotych "na rękę".

Kwota ta zawiera nagrodę roczną i kwotę waloryzacji o 4,4 proc. W przypadku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w latach 2023-2025, funkcjonariusze otrzymają podwyżki uposażeń na poziomie tego wzrostu.

Przyjęliśmy także rozwiązania, które umożliwią podwyżki dla 64 tysięcy funkcjonariuszy Policji, 11 tysięcy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i 9 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej - powiedział wiceszef MSWiA

Jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji "chodzi o propozycję dotyczącą awansów w ramach podwyższenia grup zaszeregowania dla funkcjonariuszy na najniższych etatach. Oznacza to, że szef MSWiA wyda rozporządzenia, na podstawie których funkcjonariusze dotychczas zaszeregowani w grupie 2 zostaną automatycznie przeniesieni do grupy 3. Z kolei funkcjonariusze z 3 grupy otrzymają awanse do grupy 4, a ci z grupy 4 do 5. Zmiany dotyczące funkcjonariuszy, którzy aktualnie są zaszeregowani w grupach 2-4 wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku. Natomiast osoby zaszeregowane w grupie 5 będą przenoszone do grupy 6 na przestrzeni czterech lat (co roku 25 proc. funkcjonariuszy, zaczynając od 1 stycznia 2022 r.)."

Dialog trwa

Będziemy pracować, nie będziemy wyłamywać otwartych drzwi, bo drzwi do gabinetów ministrów mamy otwarte. W tej chwili trwa w tym ministerstwie dialog, byłoby nierozsądne z tego nie korzystać. My ze sobą rozmawiamy. Myślę, że prędzej niż później przyniesie to jeszcze lepszy skutek, niż te zapisy zawarte w naszym porozumieniu - powiedział Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów