Policja w Tychach ma nowego komendanta. Dotychczasowy otrzymał stanowisko w Katowicach

W piątek 17 grudnia 2021 roku doszło do zmian na stanowiskach kierowniczych w śląskiej Policji. Zmiany dotyczą Komend Miejskich Policji w Katowicach i Tychach.

W piątek w katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyło się spotkanie związane z objęciem stanowisk kierowniczych w dwóch śląskich jednostkach Policji. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn z dniem 17 grudnia 2021 roku po powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach dotychczasowemu Komendantowi Miejskiemu Policji w Tychach mł. insp. Arkadiuszowi Konowalskiemu.

Nowy tyski komendant policji

Komendantem Miejskiej Policji w Tychach został mł. insp. Roman Fitrzyk, który do tej pory był I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach.

Rozkazy odczytał Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mł. insp. Sławomir Zynek. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp. Mariusz Krzystyniak życzyli policjantom sukcesów na nowych stanowiskach służbowych.

- Z uwagi na panującą pandemię, spotkanie odbyło się w ograniczonym składzie uczestników i z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego – informują policjanci.

Przeszłość nowego komendanta policji

Do czasu objęcia funkcji komendanta tyskiej policji mł. insp. Roman Fitrzyk od 2017 roku był I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach. Dowodził pionem kryminalnym w mysłowickiej jednostce. Służbę w Policji zaczął pełnić od 1991 roku. Przez większą część swojej kariery związany był z Komendą Miejską Policji w Jastrzębiu Zdroju.