Ponad 3 lata obowiązywania nocnej prohibicji w Tychach

22 czerwca 2018 r. radni Rady Miasta Tychy zdecydowali o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach na terenie miasta w godzinach od 24:00 do 6:00. Uchwała weszła w życie 12 lipca 2018 roku.

IMG 20210729 120433 01 jpeg

Na wprowadzenie nowych ograniczeń związanych ze sprzedażą alkoholu pozwoliły nowelizowane przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowela zaczęła obowiązywać w marcu 2018 r. i dała samorządom możliwość ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Z czego gmina Tychy skorzystała.

Początkowo zakaz miał obowiązywać od godziny 22.00, ale radni zdecydowali inaczej.

- Zmiana przepisów dała nam narzędzia do wprowadzenia zmian, dlatego zdecydowaliśmy się złożyć wniosek w tej sprawie. Oczywiście był on konsultowany z organizacjami pozarządowymi, zasięgnęliśmy też opinii jednostek pomocniczych miasta, Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszystkie wspomniane organizacje i jednostki były za wprowadzeniem zmian w tym obszarze - mówiła Urszula Paździorek- Pawlik przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w tyskiej Radzie Miasta.

Co przegłosowali radni?

Uchwała z 21 czerwca 2018 roku określała także maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (zgodnie z przyjętą uchwałą wynosi ona 250 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo, 212 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 206 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

- Zakaz dotyczy tylko sprzedaży alkoholu, nie trzeba chować towaru czy go zasłaniać na półkach. Chciałbym to jasno podkreślić, bo wiem, że niektórzy sprzedawcy się nad tym zastanawiali – mówił Jerzy Gospodarek naczelnik wydziału Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Tychy.

Na tej samej sesji radni nie przyjęli projektu uchwały dotyczącej zasad usytuowania na terenie miasta Tychy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Propozycja dotyczyła zwiększenia odległości z 50 do 100 metrów od tzw. „miejsc chronionych”. 20 radnych było temu przeciwnych, 4 było „za”, a 1 się wstrzymał.

czytaj więcej:

Rowan heuvel e S Pe2 Emr E unsplash

Tyskie dni trzeźwości. Bezpłatne dyżury terapeutów

JRG w Bieruniu

W Bieruniu powstanie JRG Państwowej Straży Pożarnej

Original

Tyszanie i strażnicy miejscy pomagają osobom bezdomnym

Lodowisko

Lodowiska sezonowe w Tychach otwarte!

L 3

Skrzyżowanie przy „budowlance” już przejezdne

Korzysci z pomagania Paczka

Rusza kolejna edycja Szlachetnej Paczki!

Stacja napraw

Wyremontowane stacje napraw rowerów zdewastowane