Potencjał biogazowy. Tychy liderem w Polsce!

6,2 miliona m³ biogazu, samowystarczalność Parku Wodnego oraz uznanie ministra klimatu i środowiska. Tyskie OZE stoi na wysokim poziomie. To duży powód do dumy.

Kurtyka ok

Ponad 5 tys. megawatogodzin na plusie

Biogaz pozyskany dzięki kofermentacji osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych - których przyjęto w ubiegłym roku ponad 100 tys. - jest wykorzystywany do produkcji energii. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach obsługuje miejscową oczyszczalnię ścieków i aquapark, zapewniając im samowystarczalność energetyczną. Oprócz ilości potrzebnej do obsługi tych dwóch miejsc, udało się także sprzedać nadwyżkę do sieci energetycznej Grupy Tauron.

- Nadwyżka, odsprzedana do sieci w ilości 5 tys. megawatogodzin, była wyższa niż roczne zapotrzebowanie na energię tyskich trolejbusów. Ilość wyprodukowanej przez spółkę w 2020 r. energii -w ilości blisko 15 tys. megawatogodzin pozwoliłaby na zasilanie przez rok 25-tysięcznego miasta - poinformowało tyskie RCGW.

Jeśli chodzi o samowystarczalność energetyczną - Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej jest liderem w kraju i jednym z liderów europejskich. W środę oczyszczalnię i aquapark odwiedził minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, jego zastępca i pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska oraz szef NFOŚiGW Maciej Chorowski.

- W związku z przygotowywaną transformacją energetyczną kraju Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapoznaje się z dobrymi praktykami, możliwymi do wdrożenia w zakresie budowy energetyki rozproszonej z wykorzystaniem lokalnego potencjału produkcji energii elektrycznej i cieplnej - czytamy w komunikacie RCGW

Priorytet transformacji energetycznej

Według prezydenta Tychów - Andrzeja Dziuby - gospodarka komunalna wykorzystująca osady i odpady to jeden z priorytetów transformacji energetycznej.

- Do tego jednak potrzebna jest zmiana uregulowań prawnych i stworzenie systemów wsparcia finansowego i prawnego przez rząd, zwłaszcza w kontekście możliwości pozyskiwania środków europejskich - zaznaczył prezydent Tychów Andrzej Dziuba

Jedyny tego typu obiekt w kraju

Pod koniec kwietnia obchodzona będzie 3. rocznica uruchomienia tyskiego parku wodnego. To jedyny w Polsce obiekt tego typu zasilany energią z biogazu. Właścicielem aquaparku jest RCGW, do którego należy także oczyszczalnia ścieków. Dzięki sieci rurociągów biogaz tworzony w procesie fermentacji osadów ściekowych i przemysłowych odpadów biodegradowalnych - trafia on wprost na basen.
W zeszłym roku bioelektrociepłownie RCGW wyprodukowały łącznie 14 tys. 827 megawatogodzin energii. Zaspokoiło to w całości potrzeby energetyczne obiektów. Powstała nadwyżka trafiła do sieci energetycznej. Do wytworzenia takiej samej ilości prądu w elektrowni węglowej - byłoby potrzebne blisko 5 tys. ton węgla kamiennego. To odpowiednik 67 pełnych wagonów kolejowych. Dzięki wykorzystywaniu OZE - unika się emisji dwutlenku węgla, oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Z troski o klimat

Wytworzenie takiej ilości prądu w tradycyjnych elektrowniach węglowych wymagałoby spalenia blisko 4,7 tys. ton węgla kamiennego - to tyle, ile mieści się w 67 pełnych wagonach kolejowych. Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii uniknięto emisji dwutlenku węgla, a atmosfery nie trafiły pyły i inne zanieczyszczenia.

Spółka RCGW jest liderem Tyskiego Klastra Energii. To inicjatywa, dzięki której można tworzyć nowe źródła energii odnawialnej, oraz wspierać różne źródła energii. Chodzi o wzajemny bilans, oraz gospodarowanie nadwyżek energetycznych na potrzeby miasta. Przedsiębiorstwo jest także właścicielem ponad 200 km sieci kanalizacji sanitarnej, 31 przepompowni ścieków na terenie gminy Tychy ora zarządcą 360 km kanalizacji sanitarnej w mieście.

fot. Wodny Park Tychy