Powstaje kronika życia miejskiego w Tychach. Efektem będzie symboliczny „Album dla Zygmunta”

Muzeum Miejskie w Tychach wyszło z inicjatywą utworzenia współczesnej kroniki fotograficznej Tychów. Akcja towarzyszy wystawie „Barbara Kubska – Zygmunt Kubski. Czas nieutracony”. Efektem będzie symboliczny „Album dla Zygmunta” , ale także wzbogacenie miejskiego archiwum o współczesną fotografię miejską.

Muzeum Miejskie w Tychach
Album dla Zygmunta

W sobotę, 9 lipca odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie nowej inicjatywy Muzeum Miejskiego Tychach pn. "Album dla Zygmunta". Akcja ma na celu udokumentowanie ciągłego procesu rozwijania się miasta. Wydarzenie towarzysz wystawie „Barbara Kubska – Zygmunt Kubski. Czas nieutracony”.

Reporterzy życia miejskiego

Propozycja muzeum skierowana jest dlo wszystkich pasjonujących się fotografią, którym bliska jest tematyka ciągle powstającego miasta. Efektem będzie symboliczny „Album dla Zygmunta”, ale także wzbogacenie miejskiego archiwum o współczesną fotograficzną kronikę miejskiego organizmu.

Proces powstawania kroniki został podzielony na kilka etapów:

I etap: Przygotowanie / 9 lipca 2022 (sobota), godz. 17.00–19.00

Zwiedzanie wystawy „Barbara Kubska – Zygmunt Kubski. Czas nieutracony”, poznawanie prac Zygmunta Kubskiego, dyskusja. Omówienie planu działania i zagadnień, które będzie warto ująć w dokumentacji.

II etap: Samodzielne fotografowanie przestrzeni
Zadaniem uczestników i uczestniczek będzie dokumentowanie szczegółów procesu powstawania nowych budynków na terenie miasta – na przykład poprzez systematyczne fotografowanie widoku z okna.

III etap: Podsumowanie
Praca nad zbiorem zdjęć, wybór najlepszych ujęć, wspólne tworzenie albumu.

Uczestnicy spotkają się przy Starym Magistracie, na pl. Wolności 1 w Tychach. Telefoniczne zapisy prowadzi Anna Kura pod numerem telefonu: 887 450 212. Więcej informacji nt. inicjatywy jest dostępnych na stronie Muzeum Miejskiego.

Kim był Zygmunt Kubski?

Zygmunt Kubski urodził się w 1921 roku. Wywodził się z majątku ziemskiego Winnica w wielkopolskim Trzemesznie (w czasie wojny zajętym przez wojsko niemieckie, po wojnie rozparcelowanym). Po utracie ziemi przeniósł się do Szczecina, gdzie podjął pracę w Centrali Materiałów Budowlanych. Tam po raz pierwszy zetknął się z budownictwem, tam też poznał Annę Sklepińską (przybyłą spod Lwowa), z którą wziął ślub w 1949 roku. Następnie zatrudnił się w Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego, które w 1954 roku skierowało go do budowy Tychów w ramach powołanego Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego – Nowe Tychy.

Początkowo pracował jako dyspozytor w ZBM, a na początku lat 60. został kierownikiem Międzyzakładowego Klubu Techniki i Racjonalizacji. Fotografował budujące się miasto – dokumentował etapy budowy miasta, powstawanie osiedli B, C, D, E, F, M, N i O, technologię budowy, m.in. system 540 i W–70, obiekty zaplecza poligonowego, budowlanego, bazę transportową, sprzęt budowlany, miasteczko barakowe oraz zagospodarowanie terenu i nowoczesną architekturę. Rejestrował organizację życia społecznego mieszkańców, wydarzenia i zjawiska kulturalne. Zmarł w 2008 roku w Tychach. W zbiorach Muzeum Miejskiego w Tychach zachował się bogaty zbiór jego fotografii z lat 1954–1980.Album dla Zygmunta”