Pracownicy "skarbówki" grożą protestem. Chodzi o Polski Ład

Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej wytoczyli oficjalne pismo do ministra finansów oraz Szefa KAS, w którym domagają się skrócenia listy obowiązków oraz podwyżkę płac. Urzędnicy uzasadniają, że nadmiar pracy, w związku z wprowadzeniem programu Polski Ład, zaległości z wykonywaniem innych zadań pogłębiają się, a to może doprowadzić do nakładania kar na urzędy.

Związkowa Alternatywa / Facebook
244751629 1123930561470571 817573769263348486 n

Przewodnicząca Międzyzakładowego Związku Zawodowego "Alternatywa" wytoczyła oficjalne pismo do Tadeusza Kościńskiego - ministra finansów oraz Magdaleny Rzeczkowskiej - szefowej KAS o reorganizację obowiązków związanych z wprowadzonym programem Polski Ład.

Przewodnicząca tłumaczy, że urzędnicy są zobowiązani do pełnienia dyżurów dot. nowego programu rządu. Jednak w praktyce wygląda to tak, że stają się ekspertami wszelkich porad skarbowych. W związku z czym ogranicza się czas wykonywania podstawowych zadań urzędników.

- W ten sposób następuje systematyczne pogłębienie się zaległości w wykonywaniu zadań przez poszczególnych pracowników i całych urzędów, a wielu urzędników obawia się kar za niezdolność do realizacji dotychczasowych obowiązków - tłumaczy Agata Jagodzińska, przewodnicząca KAS.

Webinaria pełnią funkcje propagandowe

Przewodnicząca związków zawodowych tłumaczy, że pracownicy nie zostali odpowiednio przeszkoleni w ramach prowadzenia porad z programu Polski Ład. Dodatkowo urzędnicy obciążeni zostali prowadzeniem webinariów. Szkolenia, zdaniem przewodniczącej mają małą wartość.

- Duże grupy osób wysłuchują wykładów na małym ekranie komputera jednego zalogowanego pracownika. W związku z tym słyszalność jest bardzo słaba, a tablice informacyjne pokazywane w trakcie szkolenia są całkowicie nieczytelne - uzasadnia.

Jagodzińska dodaje, że w związku z przeciążeniem serwerów - logowaniem się zbyt wielu pracowników następują zakłócenia w odbiorze. Zatem ich wartość merytoryczna jest niewielka.

Izba Administracji Skarbowej przerzuciła obowiązki

Autorka pisma wskazuje, że wcześniej do kompetencji Izby Administracji Skarbowej należało prowadzenie szkoleń nt. nowych rozwiązań podatkowych. Pracownicy ci nie są obciążeni obowiązkiem bezpośredniej obsługi podatników. Zdaniem przewodniczącej, taka zmiana jest nieracjonalna i szkodliwa. Dlatego, by usprawnić pracę urzędów, Jagodzińska wysuwa trzy główne postulaty, których niespełnienie będzie skutkować protestem urzędników.

  1. natychmiastowa likwidacja dyżurów w urzędach skarbowych od 15 do 19 w zakresie Polskiego Ładu,
  2. natychmiastowe uruchomienie dodatkowych środków (spoza KAS) na wypłatę dodatków zadaniowych pracowników zaangażowanych w informowanie na temat Polskiego Ładu,
  3. natychmiastowej realizacji zaległej uchwały modernizacyjnej za lata 2020 i 2021 oraz wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, ze skutkiem od 1 stycznia 2022 roku w wysokości 20%.