Prestiżowe wyróżnienie dla miasta!

Polski Instytut Ekonomiczny opublikował kolejny raport związany z projektem monitorowania średnich miast. Chodzi o analizę ich kondycji gospodarczo-społecznej.

Rozwoj

Spośród 90 poddanych ocenie jednostek gminnych, wyodrębniono trzy grupy. Pierwsza z nich to miasta potrzebujące nowych strategii i pomysłu na rozwój, druga dotyczy potencjału bez silnych wyróżników, a trzecia to lokomotywa rozwoju rynków lokalnych. To właśnie w tej ostatniej kategorii wyróżniono Tychy.

- Mają silną pozycję w regionie, dobrą sytuację ekonomiczną oraz korzystne wskaźniki działalności gospodarczej i sytuacji społecznej. Wyróżniają się ponadprzeciętnie wysokim stopniem rozwoju na tle wszystkich badanych miast średnich. Przede wszystkim charakteryzują się dobrą sytuacją ekonomiczną, o czym świadczą najwyższe średnie dochody na jednego mieszkańca oraz wysoki udział dochodów własnych na jednego mieszkańca w dochodach gminy ogółem. Podobnie korzystnie wygląda ich sytuacja gospodarcza. Na tle średnich miast mają najwyższy średni wskaźnik osób fizycznych prowadzących działalność na tysiąc mieszkańców oraz najwyższy wskaźnik podmiotów na tysiąc mieszkańców w wieku produkcyjnym, przy przeciętnym wskaźniku udziału firm kreatywnych w liczbie nowo zarejestrowanych. Dobrze wypada także sytuacja społeczna oraz mieszkaniowa - przyznają autorzy raportu.

Oprócz Tychów w tej grupie znalazło się jeszcze 38 miast z całej Polski.

czytaj więcej:

Tyska Gala Sportu

Odbyła się Tyska Gala Sportu

Nathan fertig y0 Herw KQL Mk unsplash

Tyski Społecznik Roku 2021

Modyfikacja świateł

Oświetlenie boiska Tychy Falcons zostanie zmodyfikowane

Rynek w Bieruniu

Sąd wysyła skazanych do pracy w szkołach

Autobusy

Zmiany w organizacji ruchu oraz bezpłatna komunikacja

Dzień Edukacji Narodowej Tychy

Dzień Edukacji Narodowej w Tychach

Markus spiske VO5w2 Ida70s unsplash

Tragedia w Tychach. Oficjalne oświadczenie spółki Master