Prezydent powołał Radę ds. Samorządu Terytorialnego. W skład rady wszedł tyszanin

Prezydent RP Andrzej Duda 31 maja 2021 roku powołał Radę do spraw Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

Posiedzenie rady


Prezydent podkreślał, że w centrum działalności samorządu nie tylko powinien, ale musi być człowiek, bo inaczej samorząd straci swoją istotę.

– To jest służba mieszkańcom, służba ludziom w absolutnie pełnym i ścisłym tego słowa znaczeniu – powiedział Andrzej Duda.

Do zadań Rady będzie należało m.in:

  • przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta RP;
  • przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących samorządu terytorialnego;
  • wspieranie działań Prezydenta związanych z realizacją inicjatyw prezydenckich dotyczących samorządu terytorialnego;
  • edukacja oraz promocja działań i inicjatyw wspierających rozwój samorządu terytorialnego.

Przewodniczącym rady został Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. W skład Rady ds. Samorządu Terytorialnego wszedł tyszanin, Jakub Chełstowski, obecnie marszałek województwa śląskiego.

Czym jest Narodowa Rada Rozwoju?

Narodowa Rada Rozwoju stanowi gremium konsultacyjno-doradcze przy Prezydencie RP. Skupia zespoły eksperckie specjalizujące się w wybranych, najistotniejszych dziedzinach funkcjonowania państwa

W ramach Narodowej Rady Rozwoju działają:

  • Rada ds. Ochrony Zdrowia
  • Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP
  • Rada ds. Samorządu Terytorialnego
  • Rada ds. Społecznych