Program Aktywni60plus w Tychach. Sprawdź, ilu tyskich seniorów skorzystało!

Urząd Miasta Tychy poinformował ile osób w tym roku skorzystało z bezpłatnych zajęć i zniżek w ramach programu Aktywni 60Plus.

UM Tychy
Noresize

Wśród zajęć, które były w tym roku oferowane tyskim seniorom znalazły się:

  • Zumba
  • Tai chi
  • Nordic walking
  • Zajęcia gimnastyczne "zdrowy kręgosłup"

Jak informuje urząd miasta, te ostatnie zajęcia cieszą się największym zainteresowaniem. Z bezpłatnych zajęć i zniżek w ramach programu Aktywni 60Plus skorzystało 4553 osób.

– Dodatkowo, od 1 czerwca 2021 roku wszyscy beneficjenci programu „Aktywni60plus” mogą skorzystać z promocji „druga godzina gratis” w Wodnym Parku Tychy. Wykupienie przez uczestnika programu pierwszej godziny wstępu za 15 zł, umożliwia skorzystanie z dwóch godzin pobytu, w części rekreacyjnej i sportowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 15:00 (do 25 czerwca 2021r.) oraz od 9:00 do 15:00 (od 28 czerwca 2021 r.). „Druga godzina gratis” oraz bezpłatne zajęcia dla seniorów finansowane są z budżetu miasta Tychy – informuje tyski urząd.

Tychy pierwszym miastem z programem w województwie!

Od marca 2012 roku w mieście działa program skierowany do tyskich seniorów Aktywni60plus. Celem programu jest m. in. zaktywizowanie starszych mieszkańców oraz podniesienie ich sprawności. Dzięki programowi tyscy seniorzy mogą brać udział w wydarzeniach sportowych i kulturalnych na terenie Tychów. Poprzez program kształtuje się też pozytywny wizerunek starszych osób.

– Inicjatywa ta włącza osoby starsze, zagrożone wykluczeniem, w życie tyskiej społeczności oraz daje okazję do rozwijania talentów i zainteresowań. Program aktywni60plus sprzyja rozwojowi bazy środowiskowej dla osób starszych, która ma na celu podtrzymywać aktywność społeczną osób starszych poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, integracyjnych i profilaktycznych. Tychy to pierwsze miasto w województwie śląskim, które wprowadziło taki program – informują tyscy urzędnicy.

Jak przystąpić do programu?

Jak informuje urząd miasta „Aby przystąpić do programu należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Tychy oraz zabrać ze sobą dokument tożsamości potwierdzający datę urodzenia i wypełniony wniosek. Po rozpatrzeniu wniosku uczestnik programu otrzyma specjalną Kartę członkowską upoważniającą do korzystania z ulg oraz rabatów w instytucjach miejskich, ale także w firmach prywatnych, które zgłosiły swoją chęć uczestnictwa w programie. Karta zawiera imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Ważna jest z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby z niej korzystającej. Karta wydawana jest bezterminowo oraz bezpłatnie. Uczestnik może posiadać tylko jedną kartę a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę”.