Program Polski Ład sfinansuje zakup nowych autobusów? Metropolia GZM złożyła wnioski

Metropolia GZM złożyła 3 wnioski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Wsparcie finansowe ma dotyczyć m. in. zakup 235 ekologicznych autobusów. Łączna wartość zgłoszonych projektów to 605 mln zł.

Elektryk 1 of 1

Pierwszy projekt, który ma zostać sfinansowany przez "Polski Ład" dotyczy zakupu nowego taboru niskoemisyjnego do obsługi transportu publicznego za 570 mln. Metropolia planuje zakup 235 autobusów:

  • 165 o napędzie hybrydowym
  • 70 zasilanych gazem CNG

Zakupione ekologiczne pojazdy mają obsługiwać obszar 56 gmin, na których terenie funkcję organizatora transportu publicznego pełni Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Nowe autobusy mają trafić do poszczególnych Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej. Jednak zarząd nie wskazuje konkretnych miast.

Planowany zakup wpisuje się to w działania związane z wprowadzaniem ekologicznego transportu publicznego. Kilka miesięcy temu pod koniec marca tego roku Metropolia ogłosiła przetarg na zakup 32 pojazdów wraz z budową stacji ładowania w ramach programu GEPARD II. Ubiega się także o dofinansowanie zakupu 20 zasilanych wodorem w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” - informuje zarząd metropolii.

Nowoczesne wiaty przystankowe

Drugi z projektów, które mają być sfinansowane w ramach rządowego programu dotyczy budowy około 400 nowoczesnych wiat przystankowych, których wartość wyniesie 30 mln złotych. Nowe wiaty mają być wyposażone w m. in.:

  • elektroniczną tablicę do wyświetlania informacji miejskich oraz reklamowych,
  • tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej,
  • gablotę do zamieszczenia papierowych rozkładów jazdy,
  • kamerę monitoringu.

W ramach projektu ma powstać także System do Zarządzania Informacją i Infrastrukturą Przystankową.

Realizacja tego projektu to krok w stronę modernizacji oraz wprowadzania spójnych standardów dla tego rodzaju infrastruktury. Pod koniec ubiegłego roku powstały „Wytyczne dotyczące infrastruktury transportu zbiorowego”. Dotyczą one budowy i modernizacji przystanków. Ponadto w kwietniu b.r. Zarząd Transportu Metropolitalnego opracował projekt wzoru informacji przystankowej. Ponadto od 2019 roku Metropolia przejmuje od gmin wiaty przystankowe - informuje Metropolia GZM.

Aplikacja "Otwarte dane GZM"

Trzeci projekt o wartości 5 mln. zł ma dotyczyć aplikacji Otwarte dane GZM, który będzie podstawą do wdrożenia usług publicznych dla mieszkańców oraz inwestorów.

W aplikacji udostępnione mają zostać dane gmin. Posłużą one do budowy aplikacji internetowych w chmurze, prezentując tereny inwestycyjne, magazyny, biura, zaplecze badawczo-rozwojowe.

Mogą posłużyć także do tworzenia aplikacji dla mieszkańców, która będzie nawigacją po metropolii. Może np. prezentować otoczenie edukacyjne, mieszkania, transport, rozrywkę. Gminy będą mogły wykorzystać otwarte dane jako narzędzie analityczne (BI) wspierające procesy decyzyjne. Jak informuje Metropolia GZM będzie to, największa samorządowa platforma w Polsce, która zasili portal dane.gov.pl.