Program rehabilitacji dla osób z problemami psychicznymi. Sprawdź, kto może skorzystać

Urząd miasta informuje, że w Tychach prowadzony jest program rehabilitacji u osób z rozpoznaniem chorób afektywnych i nerwicowych. Skorzystać mogą osoby zameldowane na terenie województwa śląskiego.

UM Tychy
Plac Baczyńskiego Tychy

Jak informuje Urząd Miasta Tychy w programie mogą uczestniczyć osoby, które są zameldowane na terenie woj. śląskiego.

  • Kobiety 18-59 lat
  • Mężczyźni 18-64 lata

Dodatkowo muszą to być osoby aktywne zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia. – Warunkiem uczestnictwa jest również nie korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON w okresie ostatnich 6 miesięcy z powodu: zaburzeń depresyjnych nawracających (F33), zaburzeń, lękowych uogólnionych (F41.1), zaburzeń stresowych pourazowych (F.43.1), zaburzeń adaptacyjnych (F43.2) – informują urzędnicy.

Osoby chcące wziąć udział w rehabilitacji muszą mieć dostęp do telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz posiadać brak przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym z powodu np. : ciężkiej depresji, zaburzeń psychotycznych oraz upośledzenia umysłowego.

Według danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny liczba pacjentów psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej wzrasta. Najczęstszymi problemami zdrowotnymi wśród leczonych osób są zaburzenia nerwicowe związane ze stresem pod postacią somatyczną oraz zaburzenia nastroju (afektywne). Zgodnie z danymi pochodzącymi z GUS rośnie wskaźnik osób leczonych z powodu tych dwóch grup zaburzeń. Pandemia mogła tylko nasilić te problemy, szczególnie u młodych osób.

Jak wygląda program?

Program jest bezpłatny i trwa do marca 2023 roku. Pozostało około 270 miejsc.

Wsparcie jakie otrzymuje każda osoba jest następujące:

  • 2 wizyty u lekarza psychiatry,
  • 2 konsultacje psychologiczne,
  • 11 spotkań indywidualnych z psychologiem/psychoterapeutą,
  • 3 konsultacje specjalistyczne z psychoterapeutą,
  • 4 konsultacje telefoniczne psychologa,
  • trening radzenia sobie ze stresem,
  • trening asertywności,
  • warsztat radzenia sobie z emocjami.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.

Telefon kontaktowy: 795 800 959