Projekt boDEREC-CE. Zespół specjalistów pracuje nad kwestiami zanieczyszczeń, pojawiających się w wodzie

Problem zanieczyszczeń nowo pojawiających się (ang. Emerging Contaminants, EC lub contaminants of emerging concern, CEC) w środowisku naturalnym na skutek działalności człowieka dotychczas nie był regulowany prawnie. Ich obecność w środowisku wodnym, w tym w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi stanowi od kilku lat przedmiot rozważań głównie naukowych. Właśnie dlatego ruszył projekt boDEREC-CE, który gromadzi ekspertów, w tym praktyków – wodociągowców, w kilku krajach Europy Środkowej.

Bo Derec ce GPW 1140x640

Substancje chemiczne, które pojawiają się w środowisku naturalnym na skutek działalności człowieka, określane są jako zanieczyszczenia nowo pojawiające się. Obecnie największym problemem okazują się przede wszystkim farmaceutyki oraz środki ochrony osobistej (ang. PPCP). W wodzie mogą pojawiać się również zróżnicowane związki chemiczne, które mogą negatywnie oddziaływać na układ hormonalny człowieka. Celem projektu boDEREC-CE jest przygotowanie szczegółowych rekomendacji, które pozwolą zwiększyć skuteczność wykrywania farmaceutyków znajdujących się w wodzie przeznaczonej do spożycia oraz ich właściwej oceny. Co istotne, w 2019 roku grono ekspertów zasiliło Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach.

Projekt boDEREC-CE - główne założenia

Projekt boDEREC-CE to praca zespołu ekspertów reprezentujących 12 europejskich instytucji, którzy razem przygotowują system umożliwiający zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwami wodociągowymi. Celem działania jest oczywiście podniesienie jakości wody, która przeznaczona jest do spożycia. W trakcie prac podejmują się oni analizy obecności farmaceutyków oraz użytkowanych środków ochrony osobistej i ich wpływu na środowisko naturalne. Bardzo ważne jest także dokładne zapoznanie się ze skutecznością dotychczas wprowadzonych rozwiązań technologicznych, które miałyby pozwolić na oczyszczanie wody z PPCP.

Niezwykle istotnym zadaniem ekspertów zebranych w ramach projektu boDEREC-CE jest poznanie obecnych potrzeb firm wodociągowych i innych przedsiębiorstw zarządzających gospodarką wodną, a następnie przygotowanie dokumentów, które mogłyby wspierać ich pracę. Wśród nich powinny znaleźć się wytyczne, które ułatwią postępowanie względem zanieczyszczeń nowo pojawiających się w środowisku wodnym. Niezbędne jest więc przeanalizowanie praktyk obecnie stosowanych przez poszczególne firmy - dokładne poznanie m.in. sposobów rozpoznawania zanieczyszczeń czy monitorowania wód przeznaczonych do spożycia pod kątem ich występowania.

Projekt boDEREC-CE obejmuje również wypracowanie właściwej metodyki monitoringu wód w kontekście obecności PPCP - niezwykle istotny dla wprowadzenia niezbędnych zmian w działalności przedsiębiorstw i instytucji zajmujących się gospodarką wodną. Eksperci prowadzą ponadto badania, które umożliwiają zapoznanie się z zachowaniem zanieczyszczeń w wodzie.

Projekt boDEREC-CE w Polsce

Polska również znajduje się w obszarze działań ekspertów zgromadzonych w projekcie boDEREC-CE. Co dokładnie znalazło się pod czujnym okiem jego przedstawicieli?

W projekcie boDEREC-CE eksperci z Polski prowadzą badania w obszarze zlewni zbiornika Kozłowa Góra i na Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra. Prace koordynuje Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach – odpowiedziane za dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w regionie śląskim. Jednym z najważniejszych aspektów realizacji projektu jest określenie efektywności dotychczasowych metod uzdatniania wody na SUW Kozłowa Góra w kontekście obecności PPCP.

Eksperci i partnerzy mają również za zadanie prowadzenie działań edukacyjnych. Istotne jest bowiem zwiększenie świadomości i podniesienie poziomu wiedzy o zanieczyszczeniach nowo pojawiających się - zarówno wśród opinii publicznej jak i specjalistów branży wod-kan.