Projekt grantowy OZE - nabór uzupełniający

W dniach od 7 do 22 grudnia można składać wnioski uprawniające gospodarstwa domowe do uzyskania nawet 100 procentowej dotacji na inwestycję związaną z odnawialnymi źródłami energii.

Oze

Jak poinformował Urząd Miejski w Tychach, ogłoszono nabór uzupełniający do projektu "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach". To program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, związany z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii i gospodarką niskoemisyjną. Projekt ma na celu poprawę jakości powietrza w Tychach przy wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii.

W ramach tego projektu właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą ubiegać się o dotację nawet do 100 procent kosztów związanych z zakupem i instalacją odnawialnych źródeł energii - jednak wedle określonych procedur. W tym przypadku wnioski można składać m.in. na dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej (panele) w wysokości do 5 500,00 zł brutto, instalacji solarnej (tzw. kolektory słoneczne) - do kwoty 16 500,00 zł brutto, pompy powietrznej do c.o. oraz c.w.u. – w wysokości 45 000,00 zł brutto, pompy powietrznej do c.w.u. – do kwoty 9 000,00 zł brutto, czy kotła na biomasę (do 1 6 000,00 zł brutto).

Wnioski będzie można składać osobiście w Punkcie Obsługi Grantobiorców na ulicy Barona 30 lub w Urzędzie Miasta Tychy na Alei Niepodległości 49. Możliwe jest również wysłanie wniosku pocztą, na jeden z podanych adresów.

Ogłoszenie wyników nastąpi 29 stycznia 2021 na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy w sekcji OZE. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wymogów formalnych wniosku oraz odsyłacze do regulaminu również znajdują się na stronie Urzędu Miasta Tychy.