Przebudowa kolejnej drogi w Tychach. Prace mają potrwać do końca listopada

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach poinformował o przebudowie ulicy Grabowej w Tychach. Prace mają potrwać do końca listopada 2022 r.

MZUiM Tychy
MZUiM Tychy

W Tychach rusza przebudowa i zarazem rozbudowa kolejnej drogi. Tym razem padło na dzielnicę Czułowa, dokładniej na ulicę Grabową. – Obecnie ul. Grabowa jest wykonana częściowo z nawierzchni bitumicznej, na której występują liczne spękania. Pozostały odcinek nie posiada jezdni – informują pracownicy MZUiM.

Inwestycja zakłada rozbudowę ulicy Granitowej o około 850 metrów. Po zakończeniu prac drogowych jezdnia ma mieć zmienną szerokość od 4,5 do 5,5 m. Pracownicy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach informują, że zostanie wykonana z nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami konstrukcyjnymi.

6 miesięcy prac

Rozpoczęcie prac zaplanowano na piątek, 20 maja 2022 r., a ich zakończenie planowane jest pod koniec listopada 2022 r.

Na całej długości rozbudowywanej drogi pojawi się po jednej stronie chodnik z kostki brukowej. Powstaną także zjazdy do posesji, oraz progi zwalniające, wyniesione skrzyżowanie i wyniesione przejście dla pieszych na ulicy Zwierzynieckiej. – Droga zostanie odwodniona i oświetlona. Przebudowane zostaną sieci teletechniczne i elektroenergetycznej. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu prace będą prowadzone odcinkami w większości przy zamknięciu dla ruchu kołowego. Wykonawcą inwestycji została firma EKO-OGRÓD Z. F. Konserwacja Terenów Zielonych. Wartość umowy wynosi około 3,5 mln złotych – dodają pracownicy tyskiego MZUiM.