Przetarg na budowę odcinka trasy S1 Mysłowice - Oświęcim odwołany. W zamian – dwie krótsze trasy

GDDKiA poinformowała, że przetarg na budowę odcinka S1 został anulowany. Powodem jest opóźnienie prac i spór z jednym z potencjalnych wykonawców.

Night 3248323 1280

Budowa odcinka Mysłowice – Oświęcim miała być jednym z trzech projektów na odcinki trasy S1, na które przetargi zostały rozpisane w październiku 2019. Pozostałe to Oświęcim – Dankowice oraz Dankowice – Bielsko – Biała.

Jednak nie wszystkie przetargi przebiegły bezproblemowo. W przypadku trasy Mysłowice – Oświęcim, postępowanie znacząco wydłużyło się, ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykluczyła z przetargu jedną firmę – było to chińskie przedsiębiorstwo China State Construction Engineering Corporation Limited. Powodem według GDDKiA były braki w wyjaśnieniach w trakcie weryfikacji oferty.

Firma odwołała się jednak do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, więc GDDKiA musiało przywrócić ofertę. To nie koniec sporu – Dyrekcja złożyła odwołanie od decyzji do sądu, lecz ten umorzył postępowanie.

Wszystko to spowodowało znaczące opóźnienie rozpoczęcia budowy drogi. W związku z powyższym GDDKiA poinformowała, że unieważnia przetarg, gdyż budowa odcinka przeciągnęłaby się w czasie a to spowodowałoby komplikacje, między innymi zalanie lokalnych dróg ruchem tranzytowym.

Ostatecznie chińska firma nie wykona budowy drogi, a w zamian za to powstaną dwa odcinki trasy: I/A Bieruń – Oświęcim wraz z obwodnicą oraz odcinek I/B Mysłowice (Kosztowy II) - Bieruń.

Zakres Odcinka I/A będzie obejmował zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą techniczną oraz odcinkiem drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) i łącznikiem klasy Z (droga zbiorcza) pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazd do ul. Jagiełły). Długość drogi ekspresowej wyniesie 2,9 km, od km 10+000 do km 12+865, drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) ok. 2 km, a łącznika ok. 2,1 km. Ten zakres pozwoli na skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem DK44, możemy przeczytać w komunikacie GDDKiA.

Budowa odcinka I/A jest priorytetem i planowo ma zakończyć się w listopadzie 2023. Na drugi odcinek zostanie rozpisany osobny przetarg.

fot. pixabay