Przy ul. Kopernika w Tychach w trybie „Lex deweloper” powstaną cztery bloki mieszkalne

Podczas sesji Rady Miasta Tychy, radni podjęli uchwałę dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Kopernika. Tryb w jakim powstaną bloki omija zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W galerii pod artykułem znajduje się wizualizacja nowych bloków.

Zaprezentowany przez inwestora projekt budynków mieszkalnych przewiduje budowę przy ul. Kopernika czterech bloków – jeden ośmiokondygnacyjny i trzy sześciokondygnacyjne. W blokach ma znaleźć się miejsce na ponad 200 mieszkań. Będą to jednopokojowe, jak i pięciopokojowe mieszkania. Pod całym kompleksem budynku ma znaleźć się parking podziemny. Dodatkowo planowana jest budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych.

Lex deweloper w Tychach

Jest to pierwszy przypadek w Tychach, kiedy prywatny inwestor składa wniosek o zgodę na budowę w trybie „Lex deweloper”. Jest to ustawa z 2018 roku, która polega na ułatwieniu przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących. Dzięki zapisom ustawy inwestor może wykonać zabudowę z pominięciem zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na sesji rady miasta, radni przyjęli decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Głównymi zarzutami przeciwko zabudowie mieszkaniowej w tym miejscu był brak miejsc parkingowych i wzmożony ruch samochodowy. Zastępca prezydenta Tychów ds. gospodarki przestrzennej Igor Śmietański zapewniał, że ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego będą spełnione, mimo że „Lex deweloper” pozwala na jego pominięcie. Zastępca prezydenta obiecywał też, że liczba podziemnych miejsc parkingowych będzie większa, niż zapisy z planu. Dyrektor MZUiM Tychy Artur Kruczek powiedział, że badania natężenia ruchu w rejonie nie wykazały żadnych utrudnień. Dodał, że w razie ich pojawienia Miejski Zarząd Ulic i Mostów będzie na bieżąco działać, między innymi przy wykorzystaniu systemu ITS, którego uruchomienie jest zaplanowane na czerwiec 2022 r.

Lista imienna z głosowania

  • ZA: Chemicz-Pałys Karolina, Czarnota Wojciech, Gajdas Lidia, Gwóźdź Grzegorz, Hajduk Jarosław, Kasperczyk Michał, Kołodziejczyk Grzegorz, Konieczna Barbara, KosowskaPawłowicz Patrycja, Król Krzysztof, Krzystyniak Anna, Kściuczyk Andrzej, Oleksiak Iwona, Paździorek-Pawlik Urszula, Skapczyk Anita, Sobociński Sławomir, Twardzik Józef, Wróbel Sławomir, Żelazny Rafał
  • PRZECIW: Wencepel Dariusz
  • WSTRZYMUJĘ SIĘ: Danielczyk Edyta, Nurbagandow Ali, Pabian Aleksandra, WysockaSiembiga Aleksandra
  • NIEOBECNY: Gołosz Marek

Zobacz wizualizację nowych zabudowań