PSZOK na Czułowie przenosi się na Wilkowyje. Zmiany w zbiórce odpadów komunalnych w Tychach

Od soboty 22 października 2022 r. przestaje działać punkt zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Katowickiej na Czułowie w Tychach. Dzień wcześniej do dyspozycji mieszkańców zostanie oddany punkt u zbiegu ulic Dojazdowej i Mikołowskiej na nieodległych Wilkowyjach.

UM Tychy
Pszok

Mieszkańcy mogą przywozić odpady do PSZOK-u przy ul. Katowickiej do soboty 22.10 do godziny 13:00, a od poniedziałku punkt ten będzie nieczynny.

Od piątku 21 października do dyspozycji mieszkańców zostanie oddany punkt PSZOK u zbiegu ulic Dojazdowej i Mikołowskiej na nieodległych Wilkowyjach.

W Tychach działają dwa stacjonarne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), do których mieszkańcy mają możliwość dostarczenia różnych odpadów, niekoniecznie wielkogabarytowych - papier i tekturę, metale i tworzywa sztuczne, szkło, opakowania, leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektrośmieci), meble i gabaryty, odpady roślinne, budowlane czy zużyte opony samochodowe.

Drugi tyski PSZOK znajduje się niezmiennie przy ulicy Serdecznej na Urbanowicach obok zakładów Boryszew/Maflow. Oba punkty są czynne w tygodniu od 6:30 do 21, a w soboty od 9 do 13. Regulamin zbiórki odpadów dostępny jest na stronie operatora, firmy Master Tychy (link).