PZU rusza z pomocą dla Child Alert – aplikacja wesprze procedurę poszukiwań zaginionych dzieci

Tyska Policja informuje, że do procesu poszukiwań zaginionych dzieci w ramach procedury Child Alert dołącza się PZU. Uruchomiło ono specjalną aplikację, pomagającą rozpowszechniać informacje o zaginionym dziecku. Od 20 listopada informację o Child Alert dostaną wszyscy użytkownicy aplikacji mojePZU.

Child alert

Child Alert to system alarmowy, który powstał w celu natychmiastowego udostępniania fotografii zaginionego dziecka wszelkimi możliwymi kanałami dystrybucji, aby o zdarzeniu mogła dowiedzieć się jak największa liczba osób. System powstał w Ameryce w 1996 roku, na skutek porwania i morderstwa 9-letniej Amber Hagerman. Child Alert ma na celu natychmiastowe rozprzestrzenienie informacji i wizerunku dziecka we wszystkich dostępnych mediach – na telebimach, w Internecie czy w mediach. W Polsce, Child Alert został wdrożony przez wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji 7 lat temu, dokładnie 20 Listopada. Wszystkie sprawy (było ich cztery) przy użyciu procedury, zakończyły się sukcesem, to jest skutecznym odnalezieniem dziecka.

Aplikacja PZU

Aplikacja mobilna to kolejny skuteczny i szybki kanał docierania do szerokiego grona osób. W przypadku zaginięcia dziecka lub podejrzenia porwania, wszyscy użytkownicy dostaną informację o poszukiwaniach wraz z wizerunkiem zaginionego. Procedurą Child Alert zajmuje się w Polsce Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Za zgodą rodzica lub opiekuna, Policja publikuje komunikat wraz ze zdjęciem, okolicznościami zdarzenia i wszelkimi potrzebnymi informacjami na temat dziecka. Taki komunikat trafi teraz również do wszystkich użytkowników aplikacji.

Dyrektor ds. e-commerce PZU, Grzegorz Nowakowski, nie kryje swojego zadowolenia z faktu włączenia się firmy w działania mające na celu pomoc Policji. Jak twierdzi, PZU, które na co dzień zajmuje pomocą osobom poszkodowanym od zawsze angażowało się w potrzebne i wartościowe inicjatywy. Child Alert jest jedną z takich inicjatyw.

Szybkość przepływu informacji w przypadku zaginięcia dziecka i jej dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców jest sprawą kluczową, dlatego udostępniamy Policji dodatkowy kanał komunikacji - aplikację mojePZU mobile. Za jego pośrednictwem funkcjonariusze mogą przekazywać naszym klientom wiadomości dotyczących poszukiwań dzieci i młodzieży. Cieszymy się, że choć w małym stopniu możemy przyczynić się do sukcesu, jakim jest odnalezienie zaginionego dziecka, mówi.

Skuteczny Alarm

Według dotychczasowych danych, Child Alert to system bardzo skuteczny. W każdym komunikacie pojawia się numer alarmowy, pod który należy dzwonić, jeśli ma się jakiekolwiek informacje odnośnie zaginionego dziecka. Jak mówi sierż. szt. Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji, pomaga tutaj fakt zaangażowania się w poszukiwania większej grupy osób:

Działanie systemu polega na bardzo szybkim rozpowszechnieniu informacji o zaginionym dziecku za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków masowego przekazu. Z ich wykorzystaniem podawane są podstawowe dane dotyczące zdarzenia i zaginionego dziecka, w tym jego wizerunek oraz informacje na temat domniemanego sprawcy uprowadzenia, a także - co bardzo istotne - numer alarmowy 995 umożliwiający bezpośrednie zaangażowanie społeczeństwa w poszukiwania.

Od 20 listopada informacja o zaangażowaniu się w procedurę Child Alert grupy PZU pojawi się również na platformie mojePZU. Użytkownicy będą otrzymywali także tzw. „pushe”, czyli powiadomienia przypominające smsy. Aplikacja jest dobrowolna - wszelkie komunikaty pojawią się dopiero, gdy klient wyrazi na nie zgodę. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej PZU.