Raport z konsultacji na osiedlu C w Tychach. To nie koniec działań planistycznych!

Urząd miasta prezentuje raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego osiedla C. To jeszcze nie koniec działań planistycznych na tyskim osiedlu.

UM Tychy
Bez tytułu

Przygotowane opracowanie koncentruje się na potrzebach i problemach mieszkańców i użytkowników przestrzeni Osiedla C w Tychach. Konsultacje odbywały się w ramach programu „Przestrzeń dla partycypacji 2” pod okiem ekspertów z Fundacji Stocznia oraz Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.

Sprawy jakie poruszały konsultacje dotyczyły potrzeb i problemów mieszkańców w szczególności:

  • pożądanej funkcji terenu, w tym: jakich usług/sklepów/działalności brakuje, a jakie są uciążliwe,
  • sposobu urządzenia podwórek i zewnętrz (ulic): jakich urządzeń brakuje, zieleń wspólna i ogródki przydomowe, zbiórka odpadów, komunikacja i transport, w tym parkowanie.

Główne cele konsultacji

Celem, który przyświecał urzędnikom podczas konsulatcji było zebranie założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej, Cienistej, Alei Niepodległości, Grota Roweckiego i linii kolejowej w Tychach.

Konsultacje odbywały się poprzez ankiety, spacer badawczy, spotkania z mieszkańcami w punktach konsultacyjnych i warsztaty online.

- To jeszcze nie koniec działań planistycznych na Osiedlu C. Niebawem zostanie wyłożony projekt planu miejscowego do publicznego wglądu i każdy będzie mógł wziąć udział w dyskusji i złożyć ewentualne uwagi - informują urzędnicy.

Pełny raport jest dostępny na stronie: Raport z konsultacji społecznych dot. os. C

Zobacz film!