Rekordowy spadek liczby mieszkańców w Tychach! Więcej zgonów niż urodzeń

Tychy kolejny raz notują spadek liczby mieszkańców. To już czwarty rok, w którym ubywa tyszan. Powodem jest m.in. wzrost liczby zgonów i zmniejszenie liczby urodzeń. W mieście zwiększa się też obciążenie demograficzne.

Tomasz Stankiewicz
Tychy tracą mieszkańców

Liczba mieszańców Tychów z roku na rok spada. W 2021 roku odnotowano rekordowy spadek liczby mieszkańców na przestrzeni ostatnich lat. Do tej pory niechlubnym rekordzistą był 2020 rok, wtedy urodziło się 950 mieszkańców, a zmarło 1482. Według zaprezentowanego przez prezydenta Tychów raportu o stanie gminy w 2021 roku zmarło 1657 mieszkańców. W raporcie nie pojawiła się liczba nowych urodzeń, jednak jak informuje tyski Urząd Stanu Cywilnego w 2021 roku w Tychach sporządzono 667 aktów urodzenia.

Sytuacja związana ze spadkiem liczby ludności w Tychach powtarza się od 2018 roku. Dodatkowo od 2020 roku na spadek liczby ludności, nie tylko w Tychach, wpłynęła pandemia Covid-19.

Na koniec 2021 roku 116 710 osób było zameldowanych w Tychach na pobyt stały. Na pobyt czasowy zameldowanych było 1910 osób. Łącznie w 2021 roku Urząd Miasta Tychy odnotował 118 611 mieszkańców.

Raport o stanie gminy Tychy

Liczba ludności w Tychach na przestrzeni lat

Z raportu o stanie gminy, co roku publikowanego przez tyski magistrat wynika, że na przestrzeni lat spadła liczba ludności.

  • 2018 rok – 122 320 mieszkańców
  • 2019 rok – 121 913 mieszkańców
  • 2020 rok – 120 534 mieszkańców
  • 2021 rok – 118 611 mieszkańców

Tyszanie się starzeją

Z roku na rok w mieście zwiększa się obciążenie demograficzne. Według ekonomicznych grup wiekowych w Tychach w 2021 roku 18% osób było w wieku przedprodukcyjnym, 56% w wieku produkcyjnym i 26% w wieku poprodukcyjnym.

Raport o stanie gminy Tychy

Średnia wieku tyszan to 43 lata, tyle samo średnia wieku wynosiła w 2020 roku. W 2019 roku średni wiek wynosił 42 lata.