Remonty dróg w Tychach. Spis zakończonych i trwających prac drogowych

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach udostępnił stan realizacji prac drogowych w Tychach. Znajdują się w nim zakończone prace oraz planowane terminy zakończenia trwających prac.

Fot. Tomasz Stankiewicz
Prace drogowe w Tychach

W związku z wprowadzeniem inteligentnego systemu zarządzania ruchem, w mieście wiele skrzyżowań i dróg jest przebudowywanych. Dodatkowo na utrudnienia w ruchu wpływają remonty asfaltowych nakładek. Dowiedzieliśmy się gdzie aktualnie trwają prace drogowe i na kiedy planowane jest ich zakończenie.

Spis zakończonych i trwających prac drogowych w Tychach

Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. G. Roweckiego do ul. Darwina, w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej i Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Dąbrowskiego na odc. od G. Roweckiego do ul. Darwina

Zadanie zakończone

Zakres prac: chodnik i ścieżka rowerowa na odc. od ul. G. Roweckiego do ul. Darwina, chodnik szer. 3 m o nawierzchni z kostki brukowej, ścieżka rowerowa szerokości 2,50 m o nawierzchni bitumicznej, 26 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki ażurowej, nasadzenie 17 szt. Drzew, oznakowanie pionowe i poziome; kanał technologiczny

Wykonawca: „Eko-Ogród” Z.F. Konserwacja Terenów Zielonych, Tychy

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. G.Roweckiego nad torami PKP

Zadanie w fazie realizacji

Planowany termin zakończenia robót – VI.2022r.

Co do tej pory zrobiono? Zakończono roboty betonowe na obiekcie mostowym, wykonane zostały kapy chodnikowe, ułożony został krawężnik granitowy na całym obiekcie, ułożono zbrojenie i nawierzchnię betonową na chodniku, wykonano nasyp pod obiektem, wykonano zabezpieczenie antykorozyjne betonu, ułożono rury osłonowe w kapie chodnikowej, przełożono ciepłociąg, gazociąg, wodociąg oraz wszystkie sieci teletechniczne; ułożono żywice na kapach chodnikowych wiaduktu.

Wykonawca: Mostostal Kielce S.A., Kielce

Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem

Zakończono przebudowę skrzyżowań oraz modernizację sygnalizacji świetlnych w 28 miejscach, w tym na 25 z 39 skrzyżowań:

 • Budowlanych – Begonii
 • Budowlanych – Burschego – Glinczańska
 • Mikołowska – Powstańców
 • Mikołowska – wyjazd z Browaru
 • Mikołowska – Katowicka – Oświęcimska
 • Mikołowska – Dołowa
 • Katowicka – Grabowa – Jesionowa
 • Katowicka – Sadowa
 • Katowicka – Zwierzyniecka
 • Katowicka – Tulipanów
 • Stoczniowców 70 – Konecznego
 • Żwakowska – Kopernika
 • Bielska – Niepodległości – Cienista
 • Bielska – Czarnieckiego – Cyganerii
 • Bielska – Budowlanych – Edukacji
 • Sikorskiego – Tołstoja
 • Sikorskiego – zjazd do Parku Wodnego
 • Sikorskiego – Żółkiewskiego
 • Burschego – Andersa – Hlonda
 • Mikołowska – Obywatelska
 • Edukacji – Fitelberga - przejście dla pieszych
 • Mikołowska – Leśna– przejście dla pieszych + detekcja z ul. Leśnej
 • Mikołowska – Asnyka – modernizacja sygnalizacji – dostosowanie do ITS
 • Oświęcimska – Czarna – Sadowa – modernizacja sygnalizacji – dostosowanie do ITS
 • Piłsudskiego – Paprocańska – przejście dla pieszych
 • Sikorskiego – Uczniowska
 • Edukacji – Grota Roweckiego
 • Piłsudskiego - Tischnera

Aktualnie trwają prace budowlano-montażowe z zakresu przebudowy układu drogowego i modernizacji sygnalizacji świetlnej na kolejnych 14 skrzyżowaniach oraz 6 przejściach dla pieszych:

 • Towarowa – zjazd do PKM – prace wykończeniowe, w tym podłączenie sygnalizacji
 • Oświęcimska – Marzanny – Jaskrów – prace wykończeniowe
 • Edukacji – Wyszyńskiego / Edukacji – Wejchertów – zasadnicze prace drogowe i instalacyjne wykonane, w trakcie montaż urządzeń sygnalizacyjnych
 • Niepodległości – Wyszyńskiego – zasadnicze prace drogowe w ciągu ulic i instalacyjne wykonane, w trakcie przebudowa chodników/ścieżek rowerowych oraz montaż urządzeń sygnalizacyjnych
 • Mikołowska – Wierzbowa – wykonano zasadnicze prace drogowe, prace instalacyjne sygnalizacji w trakcie
 • Mikołowska – Dojazdowa – w trakcie przebudowy
 • Mikołowska – Wałowa – wykonano zasadnicze prace drogowe, prace instalacyjne sygnalizacji w trakcie
 • Piłsudskiego / Jordana / Poziomkowa – w trakcie przebudowy
 • Mikołowska – Szpakowa – przejście dla pieszych – wykonano zasadnicze prace drogowe, prace instalacyjne sygnalizacji w trakcie
 • Turyńska /rejon ul. Samochodowej – przejście dla pieszych – prace wykończeniowe
 • Niepodległości- Grota Roweckiego – wykonano zasadnicze prace drogowe, prace instalacyjne sygnalizacji w trakcie
 • Bielska – Sikorskiego – Stoczniowców – w trakcie przebudowy
 • Stoczniowców – Reymonta – w trakcie przebudowy
 • Browarowa – Damrota – w trakcie przebudowy
 • Oświęcimska – Długa – wykonano prace instalacyjne, w trakcie procedura podłączenia napięcia
 • Al. Bielska/Hierowskiego – przejście dla pieszych – w trakcie przebudowy
 • Al. Bielska/zjazd do OBI – przejście dla pieszych – w trakcie przebudowy
 • Niepodległości/Fitelberga – przejście dla pieszych – w trakcie przebudowy
 • Oświęcimska/Pogodna – przejście dla pieszych – w trakcie przebudowy

W trakcie budowa kanalizacji teletechnicznej oraz instalacji elektrycznych – podłączenie infrastruktury ITS (znaki zmiennej treści, system parkingowy, itp.)

W trakcie odbioru i testowania poszczególne podsystemy ITS.

Planowany termin zakończenia prac budowlanych i wdrożeniowych – 30. VI.2022r.

Wykonawca: Yunex Sp. z o.o. (następca prawny Siemens Mobility Spółka z o.o.)

Trwające prace drogowe niezwiązane z ITS

Budowa Centrum Przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji

Zadanie w fazie realizacji

Planowany termin zakończenia inwestycji: wrzesień 2022r.

Wykonawca: P-two Inżynieryjno-Budowlane "BUDECON" S.A., Sosnowiec

Budowa połączenia drogowego

ul. Goździków z ul. Oświęcimską

Zadanie w fazie realizacji

Planowany termin zakończenia robót – sierpień 2022r.

Co do tej pory zrobiono? Wykonano kanalizację deszczową w 90%; zakończono budowę sieci gazowej; trwają prace związane z budową sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetlenia ulicznego; trwają również roboty drogowe związane z układaniem warstw konstrukcyjnych, krawężników i obrzeży; przystąpiono do wykonywania rowów

Wykonawca: „DROGOPOL” Spółka z o.o., Katowice

Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192

Zadanie w fazie realizacji

Planowany termin zakończenia robót – czerwiec/lipiec .2022r.

Co do tej pory zrobiono? Zakończone zostały roboty związane z budową kanalizacji deszczowej i drenażu, trwają prace związane z budową chodników i wjazdów oraz z układaniem kabli energetycznych

Wykonawca: „Eko-Ogród” Z.F. Konserwacja terenów Zielonych, Tychy

Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej

Zadanie w fazie realizacji.

Planowany termin zakończenia robót – maj/czerwiec 2022r.

Co do tej pory zrobiono? Wykonano nawierzchnie na miejscach postojowych, chodnikach i opaskach. Wykonano warstwy konstrukcyjne pod jezdnię.

Wykonawca: P-two Budowlano-Drogowe „Drokan-1” Sp. z o.o., Tychy

Rozbudowa ul. Nad Jeziorem

Zadanie w fazie realizacji.

Planowany termin zakończenia robót – lipiec 2022r.

Co do tej pory zrobiono? zakończono budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej; oświetlenie i teletechnika wykonana na poziomie 60%; w trakcie układanie krawężników i obrzeży, nawierzchni chodnika, miejsc postojowych i jezdni manewrowej na parkingu za „Ciachomanią”

Wykonawca: EKO-INVEST ZG Spółka z o.o., Tychy

Budowa ul. Gruszowej

Zadanie w fazie realizacji.

Planowany termin zakończenia robót –czerwiec/lipiec 2022r.

Co do tej pory zrobiono? Wykonano kanał technologiczny, ułożono nawierzchnię jezdni, chodniki wykonano w 85%.

Wykonawca: AN-EKO, Tychy

Przebudowa skrzyżowania przy ulicy Jaśkowickiej i Borowej

Zadanie w fazie realizacji.

Planowany termin zakończenia robót – lipiec 2022r.

Co do tej pory zrobiono? Zrealizowano wszystkie prace rozbiórkowe na I etapie budowy ronda. Wykonana została warstwa mrozoochronna, kanalizacja deszczowa oraz energetyczna na tym etapie. Przezbrojono linię wodociągową oraz kolidujący z warstwami nawierzchni ciepłociąg Wykonano nasadzenie drzewa. W trakcie realizacji są prace brukarskie zarówno jezdni jak i chodników.

Wykonawca: Silesia Invest Sp. z o.o. sp. k. , Gliwice

Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 22-24 - budżet obywatelski

Zadanie w fazie realizacji.

Planowany termin realizacji – czerwiec 2022r.

Co do tej pory zrobiono? Zrealizowane zostały wszystkie prace rozbiórkowe i korytowanie. W trakcie realizacji ustawianie obrzeży.

Wykonawca: Usługi Sprzętowo-Transportowe E. Kubińska, Kobiór

Zakup wraz z montażem luster drogowych przy al. Niepodległości - budżet obywatelski

Zadanie w fazie realizacji.

Planowany termin realizacji – czerwiec/lipiec 2022r.

Wykonawca: ROADS Spółka z o.o., Bytom