Odnowa Placu Konstytucji w Tychach. Czy parking zamieni się w przestrzeń dla mieszkańców?

Urząd Miasta Tychy poinformował o rewitalizacji Placu Konstytucji 3 Maja w Tychach. Miejsce dla samochodów zostanie wyremontowane, dodatkowo pojawi się atrakcyjna przestrzeń dla mieszkańców.

Odnowa Placu Konstytucji była obiecywana mieszkańcom od 2017 roku, w końcu po 5 latach ma szansę doczekać się rewitalizacji. Urzędnicy zapowiadają, że w ramach inwestycji pojawi się nowa nawierzchnia na ścieżkach dla pieszych oraz elementy małej infrastruktury.

5 lat temu urzędnicy obiecywali, że na placu pojawi się dużo zieleni, ławek i przede wszystkim maszt na flagę. Jednak ostatecznie nie wiadomo czy wszystkie obietnice zostaną zrealizowane. Na pewno w miejscu obecnego parkingu przy kościele św. Jana Chrzciciela w najbliższym czasie nie pojawi się podziemny parking. Chociaż jeszcze w 2017 roku plan zagospodarowania przestrzennego dopuszczał taką możliwość. Pojawią się na pewno nowe miejsca parkingowe, np. w pasie od ulicy Żwakowskiej.

Wodoprzepuszczalna nawierzchnia na kolejnym tyskim parkingu

Urząd miasta podkreśla, że obecna nawierzchnia parkingu jest nierówna i zaniedbana, jednak w ramach rewitalizacji zostanie ona wymieniona na nawierzchnię wodoprzepuszczalną. Biorąc pod uwagę realizację podziemnego parkingu koło stacji PKP Tychy Lodowisko miasto ma doświadczenie w budowaniu wodoprzepuszczalnych nawierzchni.

Więcej: Podziemny "basen" za 40 milionów złotych! Natura wygrała z miastem?

- Zmiany klimatyczne, których obecnie jesteśmy świadkami skutkują takimi zjawiskami pogodowymi jak susze lub podtopienia. Nadmierne uszczelnianie nawierzchni, takich jak parkingi i chodniki powoduje, że raz mamy niedobór, a raz nadmiar wody. Zastosowanie w tym miejscu nowych rozwiązań projektowych i materiałowych ma na celu oprócz oczywiście rewitalizacji miejsca, poprawienie gospodarki wodnej w najbliższym sąsiedztwie i poprawianie mikroklimatu tego miejsca – Mówi Hanna Skoczylas, zastępczyni prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju.

Urzędnicy poinformowali również o kosztach inwestycji. W budżecie gminy na rewitalizację placu zarezerwowano 1 mln złotych. Natomiast jeszcze w grudniu 2021 roku urząd miasta informował, że na odnowę Placu Konstytucji w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na realizację zostanie przeznaczona kwota 1,6 mln złotych.

– W projekcie ważną rolę pełni nowe zagospodarowanie zieleni i nowe nasadzenia krzewów, bylin i drzew. Zależy nam na stworzeniu dodatkowych przestrzeni zacienionych, wydzieleniu strefy parkingu oraz co bardzo istotne z uwagi na zmiany klimatyczne: gospodarowaniu wód opadowych – dodaje

Portal NowinyTyskie.pl 9 stycznia 2022 roku, zapytał tyskich urbanistów o rewitalizację Placu Konstytucji 3 Maja. Jak się dowiedzieliśmy e-mail został przekazany dalej, jednak urzędnicy o sprawie - zamiast w odpowiedzi e-mail - poinformowali 14 stycznia na swojej stronie i na Facebook’u.