Rewitalizacja tyskich budynków. Zostały nominowane w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2022

Zagospodarowanie podwórka, termomodernizacja budynków, rewitalizacje budynków użyteczności publicznej – za te działania tyskie inwestycje zostały nominowane w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2022 prowadzonego przez portalsamorzadowy.pl. Zobacz jak wyglądają tyskie obiekty, które zostały nominowane.

W konkursie uwzględniono rewitalizację i zagospodarowanie podwórka oraz termomodernizacja budynków przy ulicy Katowickiej 207 i 209 w Tychach, która zakończyła się w IV kwartale 2021 roku. Wartość inwestycji wyniosła 2,2 mln złotych, 650 tysięcy złotych pochodziło z budżetu miasta, resztę stanowiły środki unijne.

Budynki przy ulicy Katowickiej w Tychach pochodzą z przełomu XIX i XX wieku. W przeszłości służyły nadleśnictwu a z biegiem lat zostały przystosowane do potrzeb mieszkaniowych. - Ze względu na walory architektoniczne i kulturowe, budynek przy ul. Katowickiej 207 wpisany został do Gminnej Ewidencji Zabytków. Prace w obrębie budynków były prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków – czytamy w treści zgłoszenia do konkursu.

Prace polegały na ociepleniu zewnętrznych ścian budynku z zachowaniem zdobień architektonicznych na elewacji. Jak możemy przeczytać w treści zgłoszenia każde mieszkanie wyposażone zostało w kotły gazowe, zapewniające centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Natomiast zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń umożliwiły wyposażenie każdego mieszkania w łazienki oraz zamontowano urządzenia higieniczno-sanitarne. Dodatkowo w lokalach pojawiły się zasobniki na ciepłą wodę i kuchenki gazowe wraz z piekarnikiem. Oprócz przeprowadzonych termomodernizacji i modernizacji budynków, zadbano także o najbliższe otoczenie, co zresztą można zobaczyć w galerii zdjęć.

Wzrost komfortu życia tyskich seniorów

Kolejną zgłoszoną tyska inwestycją jest rewitalizacja budynków i zagospodarowanie terenu przy ulicy Edukacji 11 i 11A. Wartość inwestycji wyniosła 10,3 mln złotych i również została zakończona w IV kwartale 2021 roku. W ramach rewitalizacji przebudowano dawny budynek szkoły zawodowej, gdzie utworzono Centrum Usług Społecznościowych, wydzielono mieszkania chronione oraz lokale komunalne, wykonano termomodernizację oraz zagospodarowano teren wokół.

Celami prac było zwiększenie dostępu do usług społecznych i lokali chronionych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie osób starszych na terenie Tychów. Adaptacja budynku na Centrum Usług Społecznościowych, mieszkania chronione i komunalne. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury do realizacji celów społecznych. Zwiększenie podaży usług społecznych i mieszkań chronionych w mieście. Podniesienie atrakcyjności miasta jako potencjalnego miejsca zamieszkania. Wzrost komfortu życia tyskich seniorów.

Rewitalizacja i zagospodarowanie podwórka oraz termomodernizacja budynków w Tychach.