Rozpoczął się nabór do 3. edycji Wojewódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogą już zgłaszać projekty

Główną nowością jest wprowadzenie podziału na pulę EKO oraz pulę REGIO. Umożliwi to wspieranie transformacji regionu zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” – Zielone Śląskie przy jednoczesnym zachowaniu możliwości zgłaszania zadań o charakterze odmiennym niż ekologiczny.

Booooo

Do podziału 10 milionów złotych!

Zgłaszane zadania w „puli EKO” będą musiały łącznie spełniać następujące warunki: mieć dominujący charakter ekologiczny, wpływać na poprawę środowiska naturalnego i służyć rozwojowi całego regionu.

W „puli REGIO” bez zmian zostaje podział oraz liczba grup powiatów. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania o różnym charakterze, mieszczące się w granicach zadań własnych województwa.

Każdy mieszkaniec województwa, który ma pomysł na wyjątkowy projekt z zakresu zadań mieszczących się w tzw. puli zadań własnych regionu, dokładniej:
- edukacyjny
- ekologiczny
- kulturalny;
- prospołeczny
- prozdrowotny
- sportowy
- turystyczny
- inny (mieszczący się w granicach zadań własnych),

... może zgłosić swoje zadanie od 6 kwietnia do 16 maja 2021 roku.

Jak to zrobić?

Należy wypełnić formularz za pomocą internetowego generatora ze strony bo.slaskie.pl. Wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego z listą poparcia oraz - w przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych - oryginałem zgody władającego obiektem lub terenem na realizację zadania.

W III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego głosowanie odbędzie się we wrześniu. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy województwa, którzy będą mieli do dyspozycji 6 głosów. Głosowanie odbywa się elektronicznie – za pośrednictwem strony internetowej.