Rusza nabór wniosków na wymianę „kopciuchów”

Dzisiaj, 31 sierpnia rusza w Tychach nabór wniosków do kolejnej edycji programu wymiany węglowych źródeł ciepła. Do mieszkańców mogących zostać beneficjentami tego projektu Urząd Miasta wyśle listy z informacją o rozpoczynającym się programie.

Ddp Ni Io J Brsg Cw unsplash

Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków unijnych w ramach projektu grantowego pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach – etap II”. To już kolejny program wymiany starych źródeł ciepła na nowe, bardziej ekologiczne.

Termin składania wniosków o przyznanie grantu:

 • od 31 sierpnia 2021 r. (od godz. 9.00) do 07 października 2021 r. (do godz. 17.30)

Termin ogłoszenia listy podstawowej i rezerwowej:

 • do 22 listopada 2021 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przez Urząd Marszałkowski:

 • maj 2022 r.

Kwota grantu przeznaczona na dofinansowanie projektu

Nabór wniosków o przyznanie grantu w projekcie odbywać się będzie w trybie konkursowym. Preferowana będzie wymiana kotłów bezklasowych oraz klasy 3, a w dalszej kolejności klasy 4. O przyznaniu dofinasowania decydująca będzie kolejność zgłoszeń najpierw kotłów bezklasowych i klasy 3, a następnie kotłów klasy 4, aż do wyczerpania alokacji przeznaczonej na ten cel. Wysokość alokacji wynosi około: 4 400 000,00 zł.

Kto możne dostać dofinansowanie?

Każdy mieszkaniec, który spełni jednocześnie dwa warunki:

 • posiada i zlikwiduje kocioł węglowy klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303- 5:2012 lub bezklasowy oraz zastąpi go jednym z poniższych niskoemisyjnych źródeł ciepła:
  • przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej
  • kotłem gazowym (jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gdy podłączenie do tej sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie),
  • kotłem na biomasę (jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej i gazowej lub podłączenie do tych sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie).

oraz

 • posiada budynek spełniający zasadę minimalnego standardu efektywności energetycznej (spełnia jeden z dwóch poniższych punktów):

1. w budynku wykonano po 15 grudnia 2002 r., przynajmniej jednego rodzaju niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku, tj.:

 • docieplenie ścian zewnętrznych, lub
 • docieplenie stropów, lub
 • docieplenie podłóg na gruncie, lub
 • docieplenie fundamentów, lub
 • docieplenie stropodachów, lub
 • docieplenie dachów, lub
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;

lub

2. dla budynku uzyskano pozwolenia na budowę po 15 grudnia 2002 r.