Spis powszechny jest obowiązkowy. Są już pierwsze wnioski o karę za odmowę udziału!

Główny Urząd Statystyczny przypomina, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy, a odmowa realizacji tego obowiązku zagrożona jest grzywną. W całym kraju złożono już blisko 80 wniosków o taką karę.

Rob curran s UXXO3x PB Yo unsplash

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 prowadzony będzie do końca września. Znalazły się w nim m.in. pytania o wykształcenie, miejsce zamieszkania, stan cywilny, aktywność zawodową czy narodowość. Podstawową formą jest samospis internetowy, a jeżeli ktoś tego nie zrobił - przyjdzie do niego lub zadzwoni rachmistrz spisowy. W takim wypadku respondent nie może odmówić rachmistrzowi i musi udzielić odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Co grozi za odmowę udziału w spisie powszechnym?

- W przypadku gdy respondent definitywnie odmawia realizacji obowiązku spisowego urzędy statystyczne w województwach przygotowują odpowiednie wnioski i składają zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia na policję. Dotychczas złożonych zostało blisko 80 wniosków. Urzędy przygotowują na bieżąco kolejne wnioski do przekazania policji – informuje Karolina Banaszek, rzecznik prasowy Prezesa GUS.

Odmowa udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań zagrożona jest karą grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Kara grozi także za przekazanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym – tu do 2 lat pozbawienia wolności.

czytaj więcej:

UM Tychy

Spisowa sobota w Urzędzie Miasta Tychy

Centrum dystrybucyjne Action w Bieruniu

Handlowy gigant otworzył centrum dystrybucyjne w Bieruniu

TLT Tychy zastąpi najstarsze trolejbusy

TLT Tychy zastąpi najstarsze trolejbusy!

L 16

Tyskie zabytki mogą otrzymać dotacje!

Scott graham OQM Zw Nd3 Th U unsplash

Spisowe wtorki w tyskim urzędzie miasta

0001 UM00022

Sprawdź ilu Tyszan się spisało!

Centrum handlowe Gemini Park Tychy

Gemini Park Tychy ogłasza nowego najemcę