Sposób na brak kierowców? Nowe zasady obsługi linii autobusowych

ZTM poinformował o wprowadzeniu systemowego rozwiązania na odwoływane w ostatnim czasie wybrane kursy. Nowe zasady obsługi linii autobusowych będą obowiązywały od 2022 roku.

PKM Tychy

Większa elastyczność i możliwość szybszej reakcji w sytuacjach, gdy koniecznym będzie pilne znalezienie zastępstw wśród kierowców lub zwiększenia częstotliwości kursowania, jak np. w czasie twardych lockdownów – to jedne z ważniejszych zmian, które mają zostać wprowadzone po rozstrzygnięciu przetargu na obsługę sieci Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Nowa formuła w ZTM

Przetarg wprowadza zupełnie nową formułę:

  • po raz pierwszy zamówiony zostanie pakiet kilometrów, a nie obsługa poszczególnych linii autobusowych.

Organizator komunikacji miejskiej w ostatnich dniach odnotowuje przypadki konieczności odwołania niektórych kursów na liniach obsługiwanych przez przewoźników, którym zleca te realizacje. Najczęściej sytuacje te dotyczą PKM Katowice oraz PKM Tychy.

– Zdajemy sobie sprawę z wagi i uciążliwości tej sytuacji, dlatego natychmiast zwróciliśmy się do zarządów spółek m.in. z wnioskiem o podjęcie pilnych działań naprawczych – informuje Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy ZTM. – Powodem tych tymczasowych trudności, skutkujących anulowaniem niektórych przejazdów, jest sytuacja kadrowa przewoźników – wyjaśnia Wawrzaszek.

Pakiet kilometrów, a nie poszczególne linie

Pod koniec lipca ZTM ogłosił przetarg na obsługę ponad 166 mln kilometrów, które w ciągu 8 lat przejedzie ok. 300 autobusów. Dzięki temu, usprawnione ma zostać zarządzanie komunikacją miejską, szczególnie w sytuacjach nagłych i awaryjnych. Zwiększenie elastyczności i przyspieszenie reakcji będzie możliwe, dzięki zmianie dotychczas stosowanej formuły: po raz pierwszy zamówiony zostanie pakiet kilometrów, a nie obsługa poszczególnych linii.

Obecnie pojazdy zastępcze lub zastępstwo wśród kierowców mogą być szukane tylko w ramach jednej firmy, która obsługuje konkretną linię autobusową. Odpowiadają za to przewoźnicy, z którymi ZTM ma podpisane umowy, a które w wielu przypadkach były zawierane jeszcze przez poprzednich organizatorów komunikacji miejskiej. Wtedy zamawiana była obsługa konkretnych linii. Teraz formuła została zmieniona i zamówiony zostanie pakiet kilometrów.

Konieczne modyfikacje rozkładów jazdy

– Jesteśmy w stałym kontakcie z przewoźnikami. Podjęliśmy już kroki, aby te niezależne od nas niedogodności minimalizować. Biorąc pod uwagę możliwości kadrowe naszych przewoźników, we współpracy z nimi przygotowujemy zmiany w rozkładach jazdy. Część z nich została już wprowadzona i obowiązuje od minionego piątku – przypomina Wawrzaszek.