Spotkanie z mieszkańcami w sprawie spalarni odpadów w Wilkowyjach. Sprawdź kiedy

Rada Osiedla Wilkowyje poinformowała o planowanym spotkaniu inwestora z mieszkańcami Wilkowyj. Będzie można zadawać pytania.

Fot: Wikipedia.pl
Wilkowyje Tychy

Spotkanie odbędzie się w sprawie powstania ciepłowni zasilanej paliwem RDF, które ma być zlokalizowane w miejscu wygaszanej ciepłowni węglowej. Spotkanie będzie otwarte.

Spotkanie informacyjne

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 21 lutego 2022 r., o godzinie 17:30 w Zespóle Szkolno-przedszkolny przy ul. Leśnej 66, w Tychach Wilkowyje.

Dla sprawnego przebiegu spotkania i maksymalnego wykorzystania czasu, prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań na adres mailowy rady osiedla: ro.wilkowyje@umtychy.pl Wszystkie otrzymane pytania zostaną przekazane inwestorowi podczas spotkania 21 lutego - poniedziałek. Oczywiście dodatkowe pytania będzie można zadać w czasie panelu dyskusyjnego – informuje Rada Osiedla Wilkowyje.

Sprawdź też:

Spalarnia odpadów RDF

Chodzi o budowę w Wilkowyjach Zakładu Odzysku Energii. Ma poprawić miejską gospodarkę odpadami oraz wpłynąć na stabilizację opłat za ich wywóz. Dzięki nowej inwestycji mieszkańcy mają mniej płacić za ogrzewanie. Głównym argumentem za budową ZOE w Wilkowyjach jest drugostronne zasilanie części miasta, czyli zmniejszenie straty powodowanej przesyłaniem ciepła przez całe miasto. Dodatkowo PEC Tychy ma wkrótce podłączyć Wilkowyje do miejskiego systemu ciepłowniczego.