Sprzeciw wobec rządowych zmian w edukacji. W życie mogą wejść radykalne przepisy

Zaczynający się 1 września rok szkolny, będzie pod wieloma względami inny. Oprócz kwestii sanitarnych, w życie mogą wejść radyklane przepisy dotyczące funkcjonowania szkoły.

Ivan aleksic PDR Fee Dni Ck unsplash

Grupa organizacji działających w Sieci Organizacji Społecznych dla edukacji (SOS dla edukacji) przygotowała specjalną kampanię społeczną „Wolna szkoła”, której naczelnym symbolem stała się czerwona ekierka. Protestujący występują przeciwko projektowi nowelizacji ustawy nad prawem oświatowym, który przyznaje kuratorom nadzwyczajne prawa w zakresie powoływania i dymisjonowania dyrektorów poszczególnych placówek.

Kurator - imperator

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, by ministerialny kurator mógł w trybie natychmiastowym dyrektora zwolnić lub powołać nowego. Według programowych rozporządzeń i według własnego widzimisię. Co więcej, ma on także decydować jakie zajęcia dodatkowe w szkole mogą być prowadzone (i przez jakie organizacje), a jakie nie; co wolno mówić, a co jest ewidentnie zakazane. Od decyzji inspektora nie będzie możliwości odwołania. Żadna petycja z podpisami rodziców, uczniów czy samorządowców nie pomoże.

Dyrektor, który nie dopilnuje porządku ideologicznego w swojej szkole może nawet trafić do więzienia.

1 września zaczyna się nowy rok szkolny, w którym szkoła zmieni się nie do poznania. Rząd chce odebrać szkołom, a tym samym dzieciom i rodzicom, wolność wyboru i krytycznego myślenia, nauczyć nietolerancji, oportunizmu i konformizmu. Cofnąć szkołę do minionego stulecia. Nie pozwólmy na to – mówią organizatorzy i organizatorki kampanii społecznej "Wolna Szkoła".

Szkoła strachu

Koniec z edukacją seksualną, ekologiczną, z myśleniem twórczym i niezależnym. Podporządkowanie partyjnym dogmatom ma być wzorowe i pełne – każde nieposłuszeństwo w tym zakresie może skutkować zwolnieniem. Protestujący przewidują nawet kontrole prywatnych kont w mediach społecznościowych i opiniowanie wpisów pod kątem politycznym. Lęk przed donosem będzie powszechny. Wśród dyrektorów, nauczycieli i uczniów. Tylko wyczekiwać pojawienia się portretów z określonymi wizerunkami w salach lekcyjnych.

W praktyce oznacza to, że szkołą zacznie rządzić strach. Żaden dyrektor nie zaryzykuje wprowadzania innowacji pedagogicznych i rozwijania współpracy szkoły z innymi podmiotami, jeśli grozić za to będzie usunięcie z pracy lub kara więzienia. Nauczyciele i nauczycielki ograniczą się do realizowania minimum programowego, wielu z nich – jak to się już dzieje – odejdzie z zawodu. Nie będzie kto miał uczyć naszych dzieci – zapowiadają propagujący akcję „Wolna szkoła”.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony

Adam Bodnar, pełniący w czerwcu funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, jeszcze przed wakacjami apelował o zaprzestanie prac nad nowelizacją ustawy o prawie oświatowym. Wzmocnienie roli kuratorów oświaty opisywał jako nieuzasadnione, a centralizację szkolnictwa i uszczuplanie roli samorządu lokalnego w oświacie wskazywał jako regres w historii edukacji.

"Wolna szkoła"

W kampanii udział biorą organizacje społeczne: Amnesty International Polska, Fundacja Akcja Demokracja, Fundacja Aktywności Lokalnej, Edukacja w Działaniu, Fundacja Centrum Cyfrowe, Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja na rzecz Praw Ucznia, Fundacja Ośrodka KARTA, Fundacja Pole Dialogu, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Fundacja Przestrzeń dla edukacji, Fundacja Rodzice mają głos, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Wolne Sądy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Kampania Przeciw Homofobii, Kogutorium, Komitet Obrony Demokracji, My, nauczyciele, NIE dla chaosu w szkole, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Polska Akcja Humanitarna, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Protest z Wykrzyknikiem, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Stowarzyszenie Umarłych Statutów, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a także: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska oraz korporacje samorządowe zrzeszone w Stowarzyszeniu Samorządy dla Polski.

Organizatorzy zachęcają wszystkich do włączenia się do protestu przeciwko planowanym zmianom poprzez:

  • promocję akcji w mediach społecznościowych: upowszechnianie symbolu i haseł kampanii, infografik, plakatów i materiałów informacyjnych oraz dwóch filmów kampanii, których premiera odbędzie się 31 sierpnia; zmianę zdjęcie i tła na profilu w mediach społecznościowych z wykorzystaniem symbolu kampanii; zrobienia zdjęcia z emblematem i hasztagiem z hasłem kampanii #WolnaSzkola, #UwolnijSzkole, #WolnaSzkolaNIEPartyjna, nagrywania i publikowania w sieci własnych wypowiedzi, filmików;
  • noszenia emblematów protestu: czerwonej ekierki, przypinki z symbolem akcji, a także czerwonych elementów ubioru (broszki, spinki, bransoletki, szarfy, bluzki, czapki, t-shirtu, spodni, spódnicy, rajstop, skarpetek itp.), oznakowania pojazdów, okien naklejką lub plakatem kampanii;
  • podpisania apelu do premiera, posłów i posłanek wzywającego do wycofania /odrzucenia projektu dewastującego szkołę;
  • wysyłania indywidualnych maili z apelem o odrzucenie projektu ustawy do posłów i posłanek ze swojego okręgu;
  • brania udziału w lokalnych akcjach protestacyjnych i informowania innych o konsekwencjach planowanych zmian