Stacja Tychy Miasto zostanie uruchomiona i zmodernizowana? Trwają konsultacje społeczne

Trwają konsultacje w ramach Programu "Kolej+" związanego z rozwojem kolei. Podczas konsultacji zbierane są opinie mieszkańców dotyczące proponowanych przebiegów linii kolejowych, lub usytuowania przystanków, oczekiwań dot. rozkładu jazdy pociągów itp.

Jednym z punktów w Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku jest modernizacja infrastruktury pasażerskiej na stacji Tychy Miasto.

Nowa stara stacja

W grudniu 2013 roku, perony na stacji Tychy Miasto zostały wyłączone z użytku, na rzecz sąsiednich przystanków, które zostały oddane do użytku rok wcześniej. Chodzi o stacje Tychy - Grota Roweckiego i Tychy - Lodowisko. Jak informuje PKP z uwagi na zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym tej części miasta, pojawiła się potrzeba wznowienia funkcjonowania punktu obsługi pasażerów w miejscu dawnej stacji.

Po co modernizacja? Nowe osiedle obok stacji?

Modernizacja i uruchomienie stacji Tychy Miasto wynika ze wzrostu konkurencyjności transportu kolejowego. Dodatkowym argumentem za otwarciem nowego przystanku kolejowego jest jak informuje PKP planowane w bezpośrednim sąsiedztwie osiedle dla około 1000 nowych lokatorów. Efektem uruchomienia stacji ma być poprawa dostępności do transportu kolejowego dla osób, które mieszkają w sąsiedztwie obiektu.

Ankieta

Swoje uwagi dotyczące realizacji projektu można zgłaszać w ankiecie.

Kładki nad przejazdem kolejowym

Modernizacji od kilkunastu lat nie mogą się doczekać kładki nad przejazdem kolejowym. Mieszkańcy wielokrotnie zwracali uwagę zarządcom miasta, że stan kładek pomiędzy stacją Tychy Miasto jest tragiczny. Obecnie koło wiaduktu na ul. Grota Roweckiego powstaje kolejna kładka, która ma zostać otwarta w połowie grudnia 2021 roku.