Stacja Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Tychach po gruntownej modernizacji

Zakończyła się kompleksowa modernizacja siedziby Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Tychach przy ul. Fitelberga. Inwestycja kosztowała ponad 4,6 mln zł.

Nowa siedziba WPR w Tychach

W ramach zadania, w budynku wymieniono wszystkie niezbędne instalacje zewnętrzne. Nową jakość zyskał też węzeł sanitarny, szatnie, pomieszczenie do wypoczynku oraz kuchnia. Siedziba pogotowia została wyposażona w nową stolarkę okienną i drzwiową, do tego nowe ściany, podłogi, klimatyzacja, centralny system ogrzewania wody, izolacja termiczna dachu, instalacja fotowoltaiczna... Wszystko po to, by ratownicy medyczni mogli oczekiwać na swoją pracę terenową w godnych, spełniających wszelkie wymogi warunkach. W zmodernizowanej siedzibie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Tychach stacjonować będą aż cztery zespoły wyjazdowe.

W uroczystym otwarciu wzięli udział marszałek województwa Jakub Chełstowski, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach i pełniący funkcję prezydenta miasta Maciej Gramatyka.

Taki remont był możliwy dzięki wsparciu (w wysokości 2,2 mln zł) ze środków województwa.

- Ratownicy medyczni ratują zdrowie i życie ludzkie. Dlatego powinni pracować w komfortowych warunkach i mieć do dyspozycji najlepszy sprzęt medyczny. W tej kadencji zakupimy łącznie 70 karetek. Wymienimy 95 procent zasobów Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Jednocześnie dbamy o warunki pracy. - podkreślił podczas spotkania marszałek Jakub Chełstowski.