Straciłeś pracę przez koronawirusa? Możesz wziąć udział w projekcie lokalnych przedsiębiorców

24 marca ruszył nowy projekt Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, skierowany do osób, które:

Entrepreneur 593358 960 720
  • straciły pracę
  • są zagrożone zwolnieniem
  • chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą
  • chcą podnieść swoje kwalifikacje

W ramach projektu można otrzymać bezzwrotne dotacje na podjęcie szkoleń lub rozpoczęcie działalności zawodowej. Adresatami są pracownicy i bezrobotni, którzy ponieśli znaczące straty w związku z wybuchem pandemii koronawirusa w Polsce.

"Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy" to nawet 54 tys. zł wsparcia na osobę! Projekt obejmuje osoby z terenu subregionu centralnego woj. śląskiego. Wsparcie otrzyma aż 30 osób. Dla 6 z nich przewidziano szkolenia zawodowe lub przygotowanie do egzaminów certyfikowanych wraz z pokryciem kosztu egzaminu. Kolejne 24 osoby otrzymają bezzwrotne dotacje (inwestycyjna to ponad 23 tys. zł) na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ponadto w pierwszym roku funkcjonowania firmy można otrzymać 12 transz po 2,6 tys zł na opłacenie bieżących kosztów działalności.

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 24 marca i potrwa do 9 kwietnia 2021 roku. Udział w projekcie jest bezpłatny i nie wymaga wniesienia wkładu własnego. Szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu: 32 327 72 77

czytaj więcej:

Praca Tychy

PUP Tychy przygotował projekt dla osób do 30 roku życia

Tychy z najniższym bezrobociem w woj. śląskim

Dane GUS dotyczące bezrobocia w Tychach

Urząd Miasta Tychy

Sprawdź, jak załatwisz urzędowe sprawy!

227794775 3176045812682143 9014550497339227271 n

Ponowny zakwit sinic w Paprocanach

Policja

Policjanci odwiedzili dzieci spędzające półkolonie

Zniszczony korzeń przy ul. Cyganerii

Uszkodzone korzenie przy ul. Cyganerii

Wodny plac zabaw

Tychy ochłodzą mieszkańców