Straciłeś pracę przez koronawirusa? Możesz wziąć udział w projekcie lokalnych przedsiębiorców

24 marca ruszył nowy projekt Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, skierowany do osób, które:

Entrepreneur 593358 960 720
  • straciły pracę
  • są zagrożone zwolnieniem
  • chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą
  • chcą podnieść swoje kwalifikacje

W ramach projektu można otrzymać bezzwrotne dotacje na podjęcie szkoleń lub rozpoczęcie działalności zawodowej. Adresatami są pracownicy i bezrobotni, którzy ponieśli znaczące straty w związku z wybuchem pandemii koronawirusa w Polsce.

"Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy" to nawet 54 tys. zł wsparcia na osobę! Projekt obejmuje osoby z terenu subregionu centralnego woj. śląskiego. Wsparcie otrzyma aż 30 osób. Dla 6 z nich przewidziano szkolenia zawodowe lub przygotowanie do egzaminów certyfikowanych wraz z pokryciem kosztu egzaminu. Kolejne 24 osoby otrzymają bezzwrotne dotacje (inwestycyjna to ponad 23 tys. zł) na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ponadto w pierwszym roku funkcjonowania firmy można otrzymać 12 transz po 2,6 tys zł na opłacenie bieżących kosztów działalności.

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 24 marca i potrwa do 9 kwietnia 2021 roku. Udział w projekcie jest bezpłatny i nie wymaga wniesienia wkładu własnego. Szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu: 32 327 72 77