Straciłeś pracę przez koronawirusa? Możesz wziąć udział w projekcie lokalnych przedsiębiorców

24 marca ruszył nowy projekt Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, skierowany do osób, które:

Entrepreneur 593358 960 720
  • straciły pracę
  • są zagrożone zwolnieniem
  • chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą
  • chcą podnieść swoje kwalifikacje

W ramach projektu można otrzymać bezzwrotne dotacje na podjęcie szkoleń lub rozpoczęcie działalności zawodowej. Adresatami są pracownicy i bezrobotni, którzy ponieśli znaczące straty w związku z wybuchem pandemii koronawirusa w Polsce.

"Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy" to nawet 54 tys. zł wsparcia na osobę! Projekt obejmuje osoby z terenu subregionu centralnego woj. śląskiego. Wsparcie otrzyma aż 30 osób. Dla 6 z nich przewidziano szkolenia zawodowe lub przygotowanie do egzaminów certyfikowanych wraz z pokryciem kosztu egzaminu. Kolejne 24 osoby otrzymają bezzwrotne dotacje (inwestycyjna to ponad 23 tys. zł) na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ponadto w pierwszym roku funkcjonowania firmy można otrzymać 12 transz po 2,6 tys zł na opłacenie bieżących kosztów działalności.

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 24 marca i potrwa do 9 kwietnia 2021 roku. Udział w projekcie jest bezpłatny i nie wymaga wniesienia wkładu własnego. Szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu: 32 327 72 77

czytaj więcej:

Tychy z najniższym bezrobociem w woj. śląskim

Dane GUS dotyczące bezrobocia w Tychach

Praca Tychy

PUP Tychy przygotował projekt dla osób do 30 roku życia

Nowy biletomat

Nowe biletomaty na tyskich stacjach kolejowych

62 661350

Policjanci uświadamiali tyskich seniorów

Policja

Tyscy policjanci otrzymali list za pomoc starszej osobie

Tyska porodówka

Porodówka nową wizytówką szpitala Megrez w Tychach

Pasieka przy SMS Tychy

Przy tyskiej szkole powstała pasieka