„Świeć Przykładem” razem z Mistrzem Olimpijskim Dawidem Tomalą. Akcja edukacyjna

Policja rozpoczęła akcję informacyjno-edukacyjną skierowaną do pieszych „Świeć Przykładem”. Celem akcji jest przypominanie i uświadamianie pieszych o potrzebie korzystania z odblasków. Ambasadorem akcji został Dawid Tomala.

Dawid T

Jesienią oraz zimą, pogoda ulega pogorszeniu, a także dzień jest krótszy przez co piesi stają się słabo widoczni dla kierowców. Na nieoświetlonej drodze pieszy, który ma na sobie ciemne ubrania, jest słabo widoczny dla kierujących. Używanie odblasków kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego, przez co kierowca ma więcej czasu na wyminięcie, bądź zahamowanie.

– Prawidłowo noszone elementy odblaskowe powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obydwu kierunków tj. z przodu i z tyłu – informują policjanci.

Mistrz Olimpijski Dawid Tomala

W kolejną edycję akcji „Świeć Przykładem” włączył się Mistrz Olimpijski z Tokio Dawid Tomala. Informuje on, że należy nosić odblaski dla własnego bezpieczeństwa i zachęca innych, żeby też je nosili. Szybkość reakcji kierujących zależy od czasu i momentu zauważenia pieszego. Noszenie po zmierzchu odblasków na odzieży prawie trzykrotnie poprawia widoczność pieszego.

Policja przypomina o obowiązku używania odblasków!

– Przypominany, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu – przypominają policjanci.
 1. Noś odblaski – nie gadżety!
  Przy zakupie odblasku zwróć uwagę czy został na nim umieszczony znak CE, nazwa producenta i typ wyrobu oraz czy jest dołączona instrukcja użytkowania. Brak tych elementów oznacza, że jest to gadżet – a nie odblask.
 2. Bądź widoczny – nie zasłaniaj!
  Sprawdź czy elementy odblaskowe nie są zasłonięte np. przez szalik, torbę czy plecak.
 3. Dbasz o zdrowie? Świeć Przykładem!
  Lubisz biegać? Używaj elementów odblaskowych, jeśli nie masz na stałe wszytych w ubranie sportowe.
 4. Kochasz? Zadbaj o bezpieczeństwo!
  Zadbaj, aby Twoi bliscy byli widoczni na drodze i używali elementów odblaskowych.
 5. Myśl i żyj!
  Korzystaj z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza.
  Idąc poboczem lub jezdnią idź lewą stroną drogi.
  Zachowaj szczególną ostrożność przechodząc przez jezdnię.