Szczepienia Seniorów

Senior

Proces szczepień w DPS przebiega bardzo sprawnie. Ponad 90% pensjonariuszy w całym kraju zostało już zaszczepionych drugą dawką. Jak wygląda sytuacja w tyskich placówkach?

- Spośród 54 Mieszkańców naszego domu 3 osoby nie wyraziły zgody na szczepienie, 43 osoby zakwalifikowane przez lekarza zaszczepiono dwiema dawkami szczepionki przeciwko COVID-19. Pozostali Mieszkańcy oraz osoby nowoprzyjęte będą poddani kolejnej kwalifikacji a następnie zostaną zaszczepieni - raportuje Pani Marta Zawiślak z Domu Pomocy Społecznej Świętej Anny Caritas Archidiecezji Katowickiej.

W placówce mieszka obecnie 54 seniorów.
Z kolei Villa Bona poinformowała o zaszczepieniu 54 pensjonariuszy. W Domu Pomocy przebywają obecnie 64 osoby.
Najlepiej wypada Dom Seniora Spokojny Ląd. Spośród 40 pensjonariuszy - w przypadku aż 38 osób stan zdrowia pozwolił na bezpieczne podanie dwóch dawek szczepionki.

czytaj więcej:

Nasadzenia Tychy

Mieszkańcy mogą posadzić drzewo dla swojego dziecka

L

Nowe zasady wjazdu na parkingi wielopoziomowe

Konkurs Sztuka Mięsa

Tyscy uczniowie wygrali konkurs kulinarny!

Osiedle A Tychy

Wybierz Tyskiego Społecznika Roku 2021!

Oficjalne otwarcie nowych placówek SportArt

Otwarcie nowego przedszkola i żłobka SportArt

L 16

Tyskie zabytki mogą otrzymać dotacje!

Zmiany ztm1

Przez brak kierowców ZTM zawiesza połączenia! Sprawdź które