Szczepienia Seniorów

Senior

Proces szczepień w DPS przebiega bardzo sprawnie. Ponad 90% pensjonariuszy w całym kraju zostało już zaszczepionych drugą dawką. Jak wygląda sytuacja w tyskich placówkach?

- Spośród 54 Mieszkańców naszego domu 3 osoby nie wyraziły zgody na szczepienie, 43 osoby zakwalifikowane przez lekarza zaszczepiono dwiema dawkami szczepionki przeciwko COVID-19. Pozostali Mieszkańcy oraz osoby nowoprzyjęte będą poddani kolejnej kwalifikacji a następnie zostaną zaszczepieni - raportuje Pani Marta Zawiślak z Domu Pomocy Społecznej Świętej Anny Caritas Archidiecezji Katowickiej.

W placówce mieszka obecnie 54 seniorów.
Z kolei Villa Bona poinformowała o zaszczepieniu 54 pensjonariuszy. W Domu Pomocy przebywają obecnie 64 osoby.
Najlepiej wypada Dom Seniora Spokojny Ląd. Spośród 40 pensjonariuszy - w przypadku aż 38 osób stan zdrowia pozwolił na bezpieczne podanie dwóch dawek szczepionki.

czytaj więcej:

JRG w Bieruniu

W Bieruniu powstanie JRG Państwowej Straży Pożarnej

Original

Tyszanie i strażnicy miejscy pomagają osobom bezdomnym

George bakos SE Faa Ijrj ZA unsplash

Akcja sadzenia drzew w Tychach!

Spalarnia odpadów w Tychach?

W mieście powstanie spalarnia śmieci?

Ławki na Sublach

Nowe ławki w tyskich parkach zamiast starych

Przystanek

ZTM ogłosił przetarg na nowe wiaty

Przebudowa wiaduktu przy ulicy Grota-Roweckiego

Kolejny etap przebudowy wiaduktu zakończony