Szczepienia Seniorów

Senior

Proces szczepień w DPS przebiega bardzo sprawnie. Ponad 90% pensjonariuszy w całym kraju zostało już zaszczepionych drugą dawką. Jak wygląda sytuacja w tyskich placówkach?

- Spośród 54 Mieszkańców naszego domu 3 osoby nie wyraziły zgody na szczepienie, 43 osoby zakwalifikowane przez lekarza zaszczepiono dwiema dawkami szczepionki przeciwko COVID-19. Pozostali Mieszkańcy oraz osoby nowoprzyjęte będą poddani kolejnej kwalifikacji a następnie zostaną zaszczepieni - raportuje Pani Marta Zawiślak z Domu Pomocy Społecznej Świętej Anny Caritas Archidiecezji Katowickiej.

W placówce mieszka obecnie 54 seniorów.
Z kolei Villa Bona poinformowała o zaszczepieniu 54 pensjonariuszy. W Domu Pomocy przebywają obecnie 64 osoby.
Najlepiej wypada Dom Seniora Spokojny Ląd. Spośród 40 pensjonariuszy - w przypadku aż 38 osób stan zdrowia pozwolił na bezpieczne podanie dwóch dawek szczepionki.

czytaj więcej:

Original 1

Pianista otrzymał stypendium fundacji Tychy - Dobre Miejsce

5 tym razem na wynos 1 696x480

5 Tyska Wigilia dla Potrzebujących

L 5

Tychy gotowe na zimę!

L

Nowe pojemniki z woreczkami na psie odchody!

Autobus wpadł do wykopu w Tychach

Tyski autobus wpadł do wykopu

Byt Fiat 500 2

Czy w Tychach przestaną produkować Fiata 500?

Modernizacja ciągów pieszo-rowerowych w Tychach

5 km dróg zostanie zmodernizowanych